One of the biggest mods for classic RTS/RPG game, Original War, containing new playable fraction, campaign, Generals mode, scenarios and new multiplayer maps.

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Post article RSS Articles

Professor Fidelstein and his mutant apes

[EN]
Nazi campaign will tell you the story taking place one year after events from classic campaign. But Nazis isn't the only new fraction. Professor Fidelstein and his genetically modified apemen are also here. Main Fidelstein's feature is REPEATABLE technology called "Clone the apeman". This is also first unique technology for new nation!

Characteristics:
- There is limit of clones, you may have at one time.
- Clones copy their levels from original apeman.
- They are fast, close-combat, no-cost units, so you can use them to Zerg rush!
- Fresh clone appears in labolatory where is the original apeman. If the lab is full, then random unit from lab exits it before spawn.
- In late game they can be used as unlimited resource for Apeman Tanks or to control manual turrets. They are also good scouts.
- Genetic lab model will be fixed and upgraded, dont worry.

[PL]
Kampania Nazistów opowie Wam historię mającą miejsce rok po wydarzeniach z oryginalnej kampanii. Ale Naziści nie są jedyną nową frakcją. Znalazło się także miejsce dla profesora Fidelsteina i jego genetycznie modyfikowanych małpoludów. Główną cechą charakterystyczną Fidelsteina jest POWTARZALNA technologia zwana "Sklonuj małpoluda". To także pierwsza unikalna technologia dla nowej nacji!

Charakterystyka:
- Istnieje limit klonów, które możesz mieć w jednym czasie.
- Klony kopiują poziomy od swoich oryginałów.
- Są szybkie, walczą w zwarciu i nic nie kosztują, więc możesz ich użyć jako Zerg rush!
- Nowe klony pojawiają się w labolatorium, w którym jest oryginalny klon. Jeśli to labolatorium jest pełne wówczas losowa jednnostka z wewnątrz wychodzi z budynku i dopiero wówczas klon się pojawia.
- W późnym etapie rozgrywki mogą być wykorzystywane jako praktycznie nieograniczony materiał do czołgów sperowanych małpim układem nerwowym, a także do obsadzania wieżyczek manualnych. Są też świetni jako zwiadowcy.
- Model laboratorium genetycznego będzie jeszcze poprawione i ulepszone, bez obaw.

German building models update

German building models update

News

In recent days many German buildings live to see the new and improved models. They are almost all ready and therefore decided to present them. So here...

Generals mode preview

Generals mode preview

Feature 1 comment

Many players certainly knows the game C&C Generals. The new mode, which will visit Overload is just inspired by this game. This will be a series of scenarios...

Siberium emiter

Siberium emiter

Feature

Here is one of the new combat accessories available for the Germans. Here siberium emitter. It is a device which is equipped with a splitter particles...

Comments  (0 - 10 of 31)
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Archont_X
Archont_X

Siemasz
Mam pytanie, kiedy Twój mod będzie gotowy? Nie żebym poganiał, ale narobiłeś mi i pewnie nie tylko mi, strasznego smaka na Twojego moda i wszyscy czekamy na niego już wiele lat.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest

Ej backero szybciej 5 lat już to trwa

Reply Good karma Bad karma+1 vote
cofa88
cofa88

Is it death?:(

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Paulpolska
Paulpolska

Ten mod nigdy chyba nie wyjdzie. Jak tak dalej pójdzie to pobije Duke Nukem Forever w długości tworzenia projektu ;p

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Sebbe49
Sebbe49

Jak ida prace? Masz juz moze przewidywana date premiery?
Czekam cierpliwie zerkajac co jakis czas z nadzieja na jakies info.

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Backero Creator
Backero

Daty premiery wciąż nie ma, ale gdy tylko ogłoszę na pewno pojawi się na tej stronie. Na pewno wcześniej będzie można zobaczyć gameplay na streamie Kvantovego :)

Prace powoli, ale pną się do przodu :)

Reply Good karma+2 votes
Guest
Guest

Is this mod dead ???

Reply Good karma Bad karma-1 votes
Backero Creator
Backero

Nope

Reply Good karma+2 votes
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.