1648 - Europe after the Peace of Westphalia. WIP

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Post article Articles

No articles were found matching the criteria specified. We suggest you try the article list with no filter applied, to browse all available. Post article and help us achieve our mission of showcasing the best content from all developers. Join now to share your own content, we welcome creators and consumers alike and look forward to your comments.

Add file RSS Files
Potop Total War 1.8 - English Translation

Potop Total War 1.8 - English Translation

Full Version 9 comments

The modification primarily focuses on events that took place within the territory of the Commonwealth in the second half of the 17th century.

Potop Total War 1.8

Potop Total War 1.8

Full Version 15 comments

Modyfikacja skupia się głównie na wydarzeniach na terytorium Rzeczypospolitej w II połowie XVII wieku.

Potop Total War 1.7

Potop Total War 1.7

Full Version 13 comments

1648 - Europe after the Peace of Westphalia. Modyfikacja skupia się głównie na wydarzeniach na terytorium Rzeczypospolitej w II połowie XVII wieku.

Potop Total War 1.6

Potop Total War 1.6

Full Version 18 comments

Full version. You should download version 1.6 and copy to mods folder (... SEGA \ Medieval II Total War \ mods)

Potop Total War  1.5

Potop Total War 1.5

Full Version 50 comments

Full version. You should download version 1.5 and copy to mods folder (... SEGA \ Medieval II Total War \ mods)

Patch 1.4 - ENG Translation

Patch 1.4 - ENG Translation

Patch 17 comments

Very little English translation. You need version 1.4! Extract files to "potop" folder and overwrite all files.

Comments  (0 - 10 of 251)
dawid20000
dawid20000 - - 64 comments

Discord link?

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Guest
Guest - - 689,280 comments

Great mod! Is there a playlist of the mod's music available because the music is awesome!

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Le_Pakul
Le_Pakul - - 48 comments

Nice that you like it. Some of the music comes from Polish films: Youtube.com Youtube.com Youtube.com

Reply Good karma Bad karma+1 vote
demonus3
demonus3 - - 120 comments

I like the mod and the setting, but please fix the halberdiers and pikemen. They both switch to a sidearm and don't hold the line when you put them in a spearwall formation.

Could you perhaps also buff the gunners and/or nerf the cavalry? This time-period had the rise of the infantry and the gradual decline of cavalry in the West.

Thanks in advance!

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest - - 689,280 comments

Czy możecie dodać wydarzenia z okresu wielkiej smuty i dymitra samozwańca? oczywiście wymagałoby to przesunięcia daty startowej do tyłu ale byłoby to naprawdę wspaniałe i wzmocniło polske kosztem rosji.

Reply Good karma Bad karma0 votes
Le_Pakul
Le_Pakul - - 48 comments

Możliwe że w przyszłości dodam taką osobną kampanię, nie obiecuję, zobaczymy czy będę mieć czas i możliwości.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Le_Pakul
Le_Pakul - - 48 comments

Pozwoliłem sobie zaktualizować wersję 1.8 i 1.8 anglo. Wprowadziłem kilka poprawek które powinny rozwiązać zgłaszane problemy ze stabilnością modyfikacji. Jest też kilka zmian o charakterze kosmetycznym np. poprawione błędy w tłumaczeniu. Jeśli pobrałeś już wersję 1.8 i jesteś zadowolony z tego jak działa to nie musisz jej pobierać ponownie. Jeśli miałeś problemy ze stabilnością wersji 1.8 to zalecam jej ponowne pobranie.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
doliwaq
doliwaq - - 32 comments

Jeden z najlepiej dopracowanych modów w jakie grałem! I całkiem stabilny, dość często crushuje mi podczas tury Osmanów, ale po włączeniu toggle_fow już nie crashuje.

Jeśli mógłbym coś zasugerować, to moglibyście dać możliwość rekrutacji wojsk w bardziej oddalonych prowincjach. Gdy zdobyłem Synopę, nie mogłem tam nikogo rekrutować jako Rzeczpospolita. Rozumiem, że rekrutacja wojsk polskich tam byłaby dość ahistoryczna, ale dobrze byłoby stworzyć jednostki, które można tam rekrutować, jakąś milicję grecką, ormiańską albo nawet turecką kawalerię na wzór tatarski. To samo mogłoby być dla Hetmanatu i dla innych frakcji.

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Le_Pakul
Le_Pakul - - 48 comments

Przede wszystkim dziękuje za komentarz. Miło mi że mod się podoba. Już kolejna osoba zwraca uwagę na crashe podczas tury Osmanów, jeszcze nie doszedłem do tego z czego się one biorą ale cieszę się że nie uniemożliwiają dalszej gry. Co do regionów rekrutacji poszczególnych jednostek to nie ukrywam że spory ból głowy z tym miałem i do teraz mam wątpliwości jak to wyglądać powinno i o ile masz całkowitą rację co do tego że w regionach takich jak wspomniana Synopa rekrutować takich jednostek jak husaria czy jazda pancerna nie można to muszę podkreślić że mimo wszystko 3 jednostki polsko-litewskie o charakterze garnizonowym rekrutować tam się da, wystarczy w tym celu zbudować Urząd werbunkowy.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Maroes
Maroes - - 10 comments

Dopiero co pobrałem wersję 1.7 i przystosowałem ją pod siebie (zawsze zmieniam ilość jednostek na większe i dodaje 4 tury na rok) a tu już wyszła wersja 1.8. Powiedz mi proszę czy jest dużo zmian i fix`ów i czy zalecane jest przesiąść się na wersję 1.8?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Le_Pakul
Le_Pakul - - 48 comments

Jak dopiero co pobrałeś wersję 1.7 i nie masz na niej jakiś zapisów kampanii których Ci bardzo szkoda to jednak zalecam przejść na 1.8. Nie ma między tymi wersjami takiego przeskoku jak z 1.6 na 1.7 ale jednak 1.8 w mojej ocenie jest nieco lepsza i działa sprawniej.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

X