Witam.

Przygoda Miskatonic od strony fabularnej, będzie czerpać ze świata wykreowanego przez mistrza gatunku Howarda Phillipsa Lovecrafta. Gracz wcieli się w postać prywatnego detektywa Elliota Marsha, który przyjmuje zlecenie od tajemniczej kobiety. Zlecenie dotyczy odszukania pewnego jegomościa oraz dowiedzenia się nad czym pracuję.

NEWS - 25-12-2014

Data wydania przygody 2015 r - wcześniej nie dam rady.

Coming - 2015

DANE TECHNICZNE.

- pełna konwersja - full conversion

- nowe potwory - new monsters
- nowe obiekty 3d - new 3d model
- animowane obiekty - new objects animation
- nowe dźwięki i muzyka - new sound and music
- NPC-e
- system dnia i nocy - day and night system

STAN TECHNICZNY MAP.

- Biuro detektywa 100% -- detective office 100%
- Pokój hotelowy 100% -- hotel room 100%
- Ulica 100% -- street 100%
- Kostnica 100% -- morgue 100%
- Latarnia morska 100% -- lighthouse 100%

reszte map zobaczycie w całej wersji - and more.

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Post article Articles

No articles were found matching the criteria specified. We suggest you try the article list with no filter applied, to browse all available. Post article and help us achieve our mission of showcasing the best content from all developers. Join now to share your own content, we welcome creators and consumers alike and look forward to your comments.

Comments  (0 - 10 of 33)
TNTMati
TNTMati

Czyżby autor porzucił projekt?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
DatPick
DatPick

Trochę się przesunęło widzę :( No cóż czekam nadal.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
truman2d
truman2d

Mam nadzieję że przygoda ujrzy światło dzienne... bo już się nie mogę doczekać. "Miskatonic" wyjdzie na początku przyszłego roku czy będę musiał jeszcze poczekać ?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
andreasjoh1398345951
andreasjoh1398345951

are you going too add a new custom monsters too? just wondring because those old enemys is not that scary anymore, :/ so could you create a new scaryer monster also your team our you of course ;) could somone of you create like 7 new monsters:D

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Slanderous
Slanderous

Adding a custom monster is a lot of work, you know.

Reply Good karma Bad karma+3 votes
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

SovietMentality
SovietMentality

If only you were English....or Russian...

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Slanderous
Slanderous

Don't worry, this will be available in english too, I will be doing english translation.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
SovietMentality
SovietMentality

Yeah thank you, cuz I love this guys designs, scares and sounds usage.

Reply Good karma Bad karma+2 votes
[SideWinder]
[SideWinder]

Sorry dude, is this CS going to have a total (voices and text) english translation?

Thanks!, looks awesome!

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.