BRITANIA modu Vikinglerin İngiltere'yi istila etmesinden on yıl sonra geçmektedir . Vikingler yerleşik düzene geçmiştir. Ama içlerinde BRITANIA'yı ele geçirme tutkusu var. Ya BRITANIA'yı fethedersin ya da tarihin tozlu sayfalarında unutulup gidersin. (Görev ve hikaye modu değildir. Native görevleri vardır. Diplomacy 4. litdum desteği vardır. İlk modum olduğu için amatörlükler olabilir.) -Tarihten esinlenerek hazırlanmış şehirler, kaleler, krallar, lordlar ve leydiler. -Kar ile kaplı kuzey. -Native ve Diplomacy 4. litdum desteği -Northumbria---Nord -Wessex---Rodok -Mercia---Svadya -Essex---Kergitler -Sussex---Sarranid -East Anglia---Vaegir -Özel isimlerin hepsi değiştirilmiştir. -Sarranid çöl değil. -Diplomacy 4. litdum modu ile gelen çok fazla özellik. -Native modun geliştirlmiş halidir. Eğlenmenize bakın...

Post article RSS Articles

BRITANIA

News

lllll

Tr-BRITANIA modu Native modunun Diplomacy 4. litdum ile, harmanlanıp geliştirilerek oyunun daha eğlenceli olması sağlanmıştır. Oyundaki karakterlerin hepsi tarihte geçmiştir. Krallıklar İngiltere haritasına göre seçilip yerleştirilimiştir. Kuzey tamamen kar ile kaplanmış kış BRITANIA'ya kuzey ve doğudan girmiştir. Modda ekstra bir görev serisi yoktur. Diplomacy 4. litdum modunun avantajlarnı kullanarak BRITANIA'yı fethedebilirsiniz. Savaş bütün ülkeler için kapıya dayanmış durumda ya savaşacaksnız yada yok olup gideceksiniz. BRITANIA'nın kaderi sizin elinizde. Keyfini çıkarın....

En-BRITANIA mode Native mode is blended and developed with Diplomacy 4. litdum to make the game more fun. All of the characters in the game are in history. Kingdoms are selected and placed according to the map of England. The north, completely covered with snow, entered the winter BRITANIA from the north and east. There is no extra questline in the mod. You can conquer BRITANIA using the advantages of Diplomacy 4. litdum mod. War is at the door for all countries, you will either fight or disappear. The fate of BRITANIA is in your hands. Enjoy....

Add file RSS Files
fi-english

fi-english

Patch 1 comment

''fi'' (Finland) but actually English language. C:\Program Files (x86)\Mount&Blade; Warband\languages or C:\Program Files (x86)\Mount&Blade; Warband\Modules\brıtanıa\languages\other...

BRITANIA

BRITANIA

Full Version 3 comments

tr-Modun konusu vikinglerin Brıtanıa'yı (eski Britanya) fethiden 10 ila 15 yıl sonrasını anlatıyor. Kuzeyliler yerleşik düzene geçmiş. Diğer...

Comments
Hazzardevil
Hazzardevil

My game can't detect the mod in the modules folder

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest

When it cN be out (English version) ?

Reply Good karma Bad karma0 votes
Wrangel-Supreme Creator
Wrangel-Supreme

Since the English patch is not in the form of '' en '', I had to release it in the form of '' fi '' ie Finland. There are sync problems.

Reply Good karma+1 vote
Wrangel-Supreme Creator
Wrangel-Supreme

I had to create the patch myself because the mod did not have a spontaneous English patch in it, synchronous problems came out, I accept it, I am an amateur, I apologize to everyone for this I take refuge in your forgiveness

Reply Good karma+2 votes
SonRomalı
SonRomalı

ingilizce yapmalısın

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Wrangel-Supreme Creator
Wrangel-Supreme

Haklısın üzerinde çalışıyorum önerin için teşekkürler

Reply Good karma+2 votes
Wrangel-Supreme Creator
Wrangel-Supreme

Eleştirin, eleştirin ki kendimi geliştireyim.

Reply Good karma+2 votes
papayanberry
papayanberry

No English?

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Wrangel-Supreme Creator
Wrangel-Supreme

English version is coming

Reply Good karma+2 votes
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.