Modumuzla ilgili şeyler sürpriz olsun tek ipucumuz siyasi harita var. Alplerini topla ve savaşa hazırlan ister Selçuklu veya Eyyubilere katıl ister haçlıyla iş birliği yap ister devletini kur...

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Post article RSS Articles

neler olsun ?

News 7 comments

-arkadaşlar içinde spam içeren istekler diskalifiye olacaktır (isteyen küfür yazabilir kendi bilir * harfini kullanarak ama diskalifiye olur haberine)

-yeni krallık , yeni sancaklar , yeni görüntüler , yeni müzikler ve emeği geçenler sayfası dışındaki istekler kabul edecektir

-herkesin yazdığı sadece 1 istek gerçekleşecektir mesela birisinin 2 fikri var ve biz bu kişin 2 fikrinide kabul ettik ve o 5 fikir arasında koyduk sadece 1 i kabul edilecektir bilginize 2 istek değil lütfen herkes 1 istek yapınız

-bütün guest hesaplar sadece 1 fikir kullanabilir (20 farklı konuk hesaptan kaç güzel fikir çıkarsa çıksın 1 kabul edilecektir)

Yeni Krallıklar Geliyor

Yeni Krallıklar Geliyor

News 2 comments

işte sadece 1 şehirden oluşan krallıklar ekleniyor

Atlar

Atlar

News

işte Anadolu Selçuklu Devletinin yeni atları burada.

Add file RSS Files
Kayılar mod V 2.0

Kayılar mod V 2.0

Full Version 27 comments

Arkadaşlar bu versiyonumuzda ilk versiyondan çoğu şey yoktur 0 dan yapıldı yakında devamı gelecktir.

Kayılar mod V 1.5

Kayılar mod V 1.5

Patch

işte beklenilen atlar ve yeni görev . Lütfen Süleyman Şah'ı kurtarın :D

Kayılar mod V 1.1

Kayılar mod V 1.1

Patch 1 comment

Siz istersiniz de ben yapmaz mıyım işte size İngilizce versiyon şimdiden iyi eğlenceler. (Translation) You want to let me do me here's the English...

Kayılar mod V 1.0

Kayılar mod V 1.0

Full Version 15 comments

ilk versiyondur. Umarım beğenirsiniz iyi eğlenceler şimdiden

Comments  (0 - 10 of 52)
Guest
Guest - - 699,729 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest - - 699,729 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

karasis
karasis - - 492 comments

Are you guys aware about this site using language of english?

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Guest
Guest - - 699,729 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest - - 699,729 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Alycia Creator
Alycia - - 36 comments

Arkadaşlar modaa kayıları değil , kayıların yaşadığı dönemi anlatıyor

Reply Good karma+1 vote
Guest
Guest - - 699,729 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest - - 699,729 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest - - 699,729 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest - - 699,729 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

X