BRITANIA modu Vikinglerin İngiltere'yi istila etmesinden on yıl sonra geçmektedir . Vikingler yerleşik düzene geçmiştir. Ama içlerinde BRITANIA'yı ele geçirme tutkusu var. Ya BRITANIA'yı fethedersin ya da tarihin tozlu sayfalarında unutulup gidersin. (Görev ve hikaye modu değildir. Native görevleri vardır. Diplomacy 4. litdum desteği vardır. İlk modum olduğu için amatörlükler olabilir.) -Tarihten esinlenerek hazırlanmış şehirler, kaleler, krallar, lordlar ve leydiler. -Kar ile kaplı kuzey. -Native ve Diplomacy 4. litdum desteği -Northumbria---Nord -Wessex---Rodok -Mercia---Svadya -Essex---Kergitler -Sussex---Sarranid -East Anglia---Vaegir -Özel isimlerin hepsi değiştirilmiştir. -Sarranid çöl değil. -Diplomacy 4. litdum modu ile gelen çok fazla özellik. -Native modun geliştirlmiş halidir. Eğlenmenize bakın...

Add file fi-english
Filename
fi.rar
Category
Patch
Uploader
Wrangel-Supreme
Added
Size
346.65kb (354,965 bytes)
Downloads
57 (1 today)
MD5 Hash
1c95176cf7de69069b4312260f65ceee
Embed Button
Embed Widget
Description

''fi'' (Finland) but actually English language. C:\Program Files (x86)\Mount&Blade; Warband\languages or C:\Program Files (x86)\Mount&Blade; Warband\Modules\brıtanıa\languages\other languages

Preview
fi-english
Comments
Wrangel-Supreme Author
Wrangel-Supreme

It is in English, my advice is to put it directly in the C:\ProgramFiles(x86)\Mount&BladeWarband;\languages ​​directory.I would be glad if you indicate whether the patch is broken or not.

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Follow Profile
Icon
Mount & Blade: Warband
Creator
Wrangel-Supreme
Contact
Send Message
Release date
Mod watch
Follow
File
Browse
Files
New
Add file
Share
Related Games
Mount & Blade: Warband
Mount & Blade: Warband Role Playing