mount and blade warband ve Mount & Blade II: Bannerlord için Geliştirilen Orta Çağ Temalı Oyun Modudur

Discord.gg

 • View media
 • View media
 • View media
 • View media
 • View media
 • View media
Post article RSS Articles

KUDÜS KRALLIĞI(Roiaume de Jherusalem)

Latince veya Kudüs Haçlı, 1099'da I. Haçlı Seferi'nden sonra sonra Kenan'da kurulmuştur. Avrupalı ​​​​Hristiyanlar tarafından satın alınan uygulamalardan büyük Haçlı devleti olma özelliklerinde vardır.

375px Orta Doğu 1135


Godfrey (1099-1100) : İlk sistem krallıdır .Fransız şövalyesi olan Aşağı Lorraine Dükü (Anjou ve Maine Dükü) ve Birinci Haçlı Seferi liderlerinden birisi. Kutsal Kabir Koruyucusu unvanı ile Kudüs'ün kurucusudur. Godfrey de Bouillion 18 Temmuz 1100'da Şam Emiri Dukak'ın güçlerine karşı Askelon kalesinin kuşatılmasından sonra dönüşte iken ciddi olarak hasta olmuş ve Kudüs'e vardıktan hemen sonra ölümtürtür

Godfrey of Bouillon ap tutan

"Godfrey de Bouillon"

I. Baudouin : 1100'deki krallığın teokratik olmayan bir olma durumu talep eden Haçlılar . Baudouin Edessa Kontluğu'nu (sonra II. Baudouin adı ile Kudüs' Kralı) Baudouin Bourcq'e, Kasım'e yönelmiştir ve Kasım'a Kudüs'e ulaşmış. Ancak hemen bir askeri sefere ortaya çıkması ve 25 Aralık 1100'de geçen olarak taç giydirilmiştir. Ama bu seremoniyi Katolik Kudüs Patriği Dagobert Pisalı kutsamamıştır.

Baldwin 1 adıyla

"I. Baudouin Boulognelu"

Kudüs İmparatorluğu , Antakya Prensliği ve Kilikya'nın Prensibi diğer Haçlı devletleriyle ittifak gibi. Ayrıca I. Manuel Komnenos döneminde Doğu Roma İmparatorluğu ile ittifak kurdular.

Armoiries de Jrusalem svg

Matthew Paris 1210 ile MS 1230 arasında bir el yazmasında kullanım için için eski arması

eBmFF2EwFzsGouIYy4S

Armanın, popüler kültürde (yani, Cennetin imparatorluğu'ndan) mavi veya beyaz arka plana sahip altın haç yerine sarı ve beyaz haç olduğunu gösteriyor.

Bir yWi0XjdsCEpFMgXlZ6

Birinci Haçlı Seferi

Birinci Haçlı seferidir. Katılan orduların miktarı ve özellikleri bakımından önemli olan Haçlı seferidir.

Birinci Haçlı seferi diğer Haçlı Seferleri gibi dalga dalga çoğunluğu dinsel heyecana kapılmış fakat önemli bir kısmı ise şahsı için macera ve avantaj arayan sürüler halindeki Avrupalı Hristiyanların o zaman Hristiyan olan Avrupa üzerinden ve Balkanlardan yürüyerek, Müslüman arazilere girmeleri Anadolu'da Anadolu Selçuklu Devleti ve hükümdarı Kılıç Arslan elinde bulunan arazilere geçerek savaşıp Antakya'ya varmaları; bir büyük Antioch (Antakya) kuşatmasından sonra oradan Suriye ve Lübnan üzerinden sonra Filistin'e ve Kudüs'e varmaları ve 1099 yılında Kudüs kuşatması, ele geçirilmesi ve katliamı şeklinde gerçekleşmiştir.

330px 1099kudüs

Kudüs'ün kuşatılması (1099)

Haçlı ordusunun kurulması:

urbanus'un verdiği dinsel konuşma çok güzel planlanmıştı. Haçlı seferi kavramını ortaya atmak için güney Fransa'nın iki önemli lideri olan "Toulouse Kontu Raymond de Saint-Gilles" ve "Puy Başpiskoposu Adhemar" ile konuşmuştu. Adhemar Clermont Konsilinde şahsen bulunmuş ve bu konsilde "haç takma"ya, yani Haçlı Seferine gitmeye, başta talip olmuştu. Bundan sonra 1095'te ve 1096'nın sonlarına kadar II. Urbanus bu mesajını ülkeyi gezerek Fransa'ya yaymaya uğraştı ve kendinin Fransa'da varamadığı yerlerine kendine vekil olan piskoposlara ve papazlar göndererek bu Urban'ın fikirlerinin yayılmasını ve herkesçe kabul görmesini sağladı. Yine Papa vekilleri papazlar bu fikirlerin Fransa, Almanya ve İtalya'da yayılmasına neden oldular.

haçlı Seferi gönüllüleri ortaya çıkıp Kudüs'teki "Kutsal Kabir Kilisesi" (Kıyamet Kilisesi) ne gidip kutsal hacı olmaya yemin etme töreni yapılmakta ve bu gönüllülere bezden bir kırmızı istavroz (haç) verilmekte ve bunu elbiseleri üstüne dikmeleri istenmekteydi. dinsel coşkunun Avrupa'yı sardığını ve neden beklenenden çok daha büyük sayıda kişinin gönüllü olarak buna iştirak etmiştir

300 piksel Haçlılar

Haçlı Seferine Katılan baronlar

Papa II. Urbanus'un Haçlı Seferi çağrısına Avrupa'daki hükümdarların hiçbiri karşılık vermemişler ve tek bir hükümdar bile Birinci Haçlı Seferine katılmamıştır. Ancak şu önemli feodal baronlar Birinci Haçlı Seferi'ne katılmışlardır:

 • Toulouse kontu IV. Raymond veya Raymond de Saint-Gilles;
 • Giyom Bau'lu ve oğlu Raymond Bau'lu;
 • Tranta Kontu Boemondo ve yeğeni Tancred Güney İtalya'da Norman hükümdarlar ailesinden;
 • Hugh Vermandoislı, Fransız Kralı I. Philippe'in kardeşi
 • Robert Corteheuselı, Normandi Dükü ve (sonradan İngiltere Kralı olan) Fatih William'in kardeşi ve onun sancak taşıyıcı şövalyesi Landes'li.
 • Flandre Kontu II. Robert.
 • Godfrey de Bouillon, Aşağı Loren Dükü; kardeşi Baudouin Boulognelu ve kuzenleri Baudouin Bourglu
 • Blois kontu Stephen
 • Amiens Kontu I. Enguerrand ve oğlu Thomas Marle'li
 • Saint-Pol Kontu II. Hugues de Campdavaine ve oğlu Enguerrand.

Haçlı ordusu kaynaklandığı ülke ve bölgeye uygun olmak üzere 4 esas orduya ayrıldı ve bu orduların değişik yollardan ve zamanlarda Balkanlara ve Konstantinopolis'e gitmeleri planlandı. Bunlar:

 • Loren kaynaklı: Godfrey de Bouillon ve Baudouin Boulognelu. Almanya'yı Balkanlara kuzeyden girecek ordu;
 • İtalya Normanlar ordusu: Tranta Kontu Boemondo ve yeğeni Tancerd de Hauteville idaresinde. İtalya'dan Balkanlarda Epir'e gelecek ve Balkanlar gelecek olacak;
 • Güney Fransalılar ordusu: Toulouse Kontu Raymond de Saint-Gilles idaresinde. Kuzey İtalya'dan Balkanlar'a gireceği ve Makedonya'da konaklayacak;
 • Fransalı Franklar, Hugue le Grand Robert Courteheuse ve Robert Flandralı. Loren'den kaynaklanacak olan bekleyecek.

255px Haçlı Seferi Liderleri

"Haçlı Prensi Boemondo, Toulouse kontu IV. Raymond, ve Haçlılar"Factions Ve Özellikleri

Factions Ve Özellikleri

News 1 comment

Modda 24 Factions dan oluşmaktadır Tarihi Gerçekliğe Uygun Şekilde hazırlanmaktadır.Her anlamda Gerçekçi bir Ortaçağ Tecrübesi Yaşayacaksınız...

Comments  (0 - 10 of 76)
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

comandante_medieval Creator
comandante_medieval

Moddb.com we continue on this page

Reply Good karma+1 vote
Aymenb09
Aymenb09

Release ?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Pavel-mitin10
Pavel-mitin10

Как скачать мод...

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Pavel-mitin10
Pavel-mitin10

Ребята!Где скачать мод....

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

why the mod has deleted

Reply Good karma Bad karma+1 vote
alpersaydam55
alpersaydam55

The mod has not been deleted. It will be released soon. You can come to our Discord server to follow us :)

Discord.gg

Reply Good karma Bad karma+1 vote
warwickferal
warwickferal

Any news of the mod ?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
alpersaydam55
alpersaydam55

It will be released soon. You can come to our Discord server to follow us :)

Discord.gg

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.