A world filled with faith and blood A realistic development mode featuring the whole World

 • View media
 • View media
 • View media
 • View media
 • View media
 • View media
Post article RSS Articles
  • 1115 Dünyasında 16 krallığı içine alan her krallığın kendine özgü kültürü olan bir tam modudur//Dünyada tam bir değişim modudur. 16 krallığı içeren 1115, her krallığın kendi kültürü vardır
  • Tamamen Yenilenmiş canlandırmalar // Tamamen Remastered canlandırmalar
  • Taverna Animasyonu ve Şehirlerde Canlı bir dünya çalışan insanlar Eklendi // Taverna Animasyonu ve Şehirlerde Eklendi Canlı dünya çapında
  • Siyasi Haritayı görebilecek Yerleşim yerleri hakkında raporlar alabileceksiniz // Siyasi Haritayı Görebilecek ve Yerleşimler Hakkında Rapor Alabileceksiniz
  • Asker ağaçlarını görebileceksiniz // Asker ağaçlarını görebileceksiniz
  • Köylerde Garnizon askerleri olacak yerel halktan oluşan birliklerden olacak // Köylerde garnizon askerleri olacak ve yerel halktan oluşan birliklerden olacaklar.
  • Şöval Özel Gulamları Köyden ya da Askerlerden yükselen bir ağaç olcak yemeyeceksiniz. Savaşlarda zıplayan tekme atan yapay zeka görebileceksiniz // Köyden Askerlerden gelen Şövalye veya Gulamları yemeyeceksiniz ve özel bir birlik ağaç olacak. Zıplayan tekme AI'yı savaşlarda görebileceksiniz
  • Yeni Yüzler Haritalar ekleniyor, özenle hazırlanmış. Yeni Skybox'lar eklenir ,ENB eklenmiş ve gölgelendiriciler iyileştirildi //Yeni Yüzler, Harita Simgeleri ekleri özen gösterildi. Yeni Skybox'lar ekleniyor, ENB ekleniyor ve gölgelendiriciler programı
  • Şehirleri ve kaleleri fethettiğimizde otomatik olarak asker konuşlandırma, Geceleri köylerde konaklama, aynı sancağı
   üzerindeki kral ve köydlar, Şehir ve kale menülerinde lord resimlerinin, Şehirlerde, kalelerde ve köylerde canlı atlar
   // Şehirleri ve kaleleri fethettiğimizde askerleri otomatik olarak konuşlandırma, Geceleri köylerde konaklama, Kral ve lordlar
   aynı pankartı, şehir ve kale menülerinde görünen lord portresi, Şehir, kale ve köylerde canlı atlar
 • calılar bayraklar sallanıyor // Rüzgar sistemi çalılar dalgalanan bayraklar ekleniyor
 • Gelişmiş Din Sistemi // Advanced Religion System
 • Gelişmiş kale ve şehirlerden asker toplama//Recruitment from advanced castles and cities
 • Savaşta emir verme ekleme // Savaşta komut ekleme
 • Gelişmiş Diploması eklendi // İleri Düzey Diploma Eklendi
  Görsel
  330px 1099kudüs


Bize Ulaşmak için// To Contact Us

Bize Ulaşmak için// To Contact Us

News

Bize Ulaşmak modu takip etmek için sosyal medyalarımız //Contact Us Our social media to follow the mode

Comments  (0 - 10 of 35)
huseyincnt09
huseyincnt09

Mod ne durumda ne zamana çıkar

Reply Good karma Bad karma+1 vote
TOTALMAD
TOTALMAD

When will come out?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
comandante_medieval Creator
comandante_medieval

mod gelişmeye devam ediyor ölmedi mod continues to evolve

Reply Good karma+1 vote
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Sifor4
Sifor4

So,it’s October already…...

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Medieval Dawn Faith And Blood mod for Mount & Blade: Warband

You do not have permission to update the connected twitter accounts.

We recommend you return to the twitter list and browse the links from there. If the problem persists, contact us with the details.