Ertuğrul Gazi döneminde süren barış ortamından sonra Türk’ün kılıcını düşmana sallayan, yakınlarının üzerine gölge yapan eli kesen, mevzu Kayı olduğunda amcası Dündar Alp’in dahi ihanetine aman vermeyen bir yiğidin hikâyesi bu… Moğolların varlığına rağmen karşısına dizilenlerin yine en çok korktuğu Osmanlı’nın doğuşu… Yayılmaya başlayan Kayı boyunun karşısına çıkan onca farklılık selamla karşılanırken namertliğe karşı acımasızlığına şahit olduğumuz Osman Gazi’nin yazdığı destansı tarihin ilk adımları… At üstünde gösterdiği hüner, düşman karşısında gösterdiği cesaret, hısım karşısında gösterdiği sabır ona koca bir çınar bağışlıyor…

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Post article Articles

No articles were found matching the criteria specified. We suggest you try the article list with no filter applied, to browse all available. Post article and help us achieve our mission of showcasing the best content from all developers. Join now to share your own content, we welcome creators and consumers alike and look forward to your comments.

Add file RSS Files
Ertuğrul Gazi Ve Osman Gazi V08

Ertuğrul Gazi Ve Osman Gazi V08

Patch 46 comments

Ertuğrul Gazi döneminde süren barış ortamından sonra Türk’ün kılıcını düşmana sallayan, yakınlarının üzerine gölge yapan eli kesen...

Comments  (0 - 10 of 14)
Guest
Guest - - 693,302 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest - - 693,302 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest - - 693,302 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Jumongg
Jumongg - - 119 comments

Diziden esinlenmişsin ama tarih diziden öğrenilmez. Ertuğrul ve çevresindekilerle ilgili çok sınırlı bilgiler var. Dizide uçmuşlar. Her sezon biri ihanet ediyor filan saçmalık. Şöyle söyleyeyim Ertuğrul'un babasının Süleyman Şah olduğu bile net değil. Babası farklı biri de olabilir. Burdan anla dizide olayların çoğunun senaryo olduğunu.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest - - 693,302 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest - - 693,302 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest - - 693,302 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest - - 693,302 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

wkhan368
wkhan368 - - 80 comments

add english language

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Guest
Guest - - 693,302 comments

Reis elinize sağlık 10/10 mod olmuş ama , Ertuğrul Beyin görünümü kalelere girişte duvar vs gözükmüyor, Selçuklu Sultanı Kral Harlaus falan yani isimler,ünvanlar değiştirilmeli,ufak fps dropları var ama çok problem değil, kafa kesme ayrıntısı muhteşem, müzikler epik olmuş . Gelişmeleri yakından takip edeceğim seviliyorsunuz bugları düzeltmede başarılar !!! <3

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

X
Tags

Ertuğrul Gazi Ve Osman Gazi V08 has not been tagged yet.