Sonun

Başlangıcı Yaklaşıyor

Olaylar 2062 Yılında Gerçekleşmektedir İlk Tiberium Savaşından Bu Yana Nod Kardeşliği 3 Tiberium Savaşını Kaybetmişti Fakat Bu Sefer Dengeler Değişiyor Artık...!!!!!!

!!!! Kanlı Tuzak !!!!

Brotherhood Of Nod Bu Sefer Artık Başka Planlar İçindedir Amaçları Artık Sadece Tiberium Dışına Çıkmıştır,Görünmez Birimleri İle İnsanları Katletmeyede Başlamışlardır GDI'a Tuzaklar Kurmaya Başlamışlardır.

GDI Teknolojisini İyice Geliştirmiştir Artık Birimlerdeki Kalkan Güçlerine Nerdeyse Karşılık Verilemiycek Hale Getirilmiştir Fakat Brotherhood Of Nod Lazer,Ateş Tiberium Teknolojisi İle Bu Kalkanları Rahatça Yok Edebiliyorlardır Özellikle Görünmez Nod Birimleri.

4.Tiberium Savaşı İçin Asker Alımları Başladı Tekrar !!!!

Bildiğimiz Gibi Nodların Ordusu Zaten Fanatikler,Teroristlerden Oluşmaktadır Aynı Zamanda Hiç Acımaları Olmaz GDI Askerleri Zamanındaki Tiberium Savaşlarında Büyük Kahramanlık Göstermişlerdir Fakat Hepside Nod Fanatikleri Tarafından Öldürülmüştür Acımasızca En Son 2.Tiberium Savaşında Kaneyi Öldürdüğünü Zanneden MC Neil Kanenin Gazabına Uğrayıp Acımasızca Tiberiumların Arasında Öldürülmüştür Ve Bedenini Tiberiumlar Almıştır.

Tabi Nodlar Artık Çılgın Bir Teknoloji Geliştirmişlerdir GDI Askerlerinin Korkulu Rüyası Olan TiberiumTruck Bu Araç Patladığı Zaman Nerdeyse Çok Büyük Hasara Sepep Açıyor Ve Patlama Yaptığı Yerde Büyük Etkileri Oluyor.

1. Tiberium Savaşından Bu Yana 4.Tiberium Savaşı Başlamaktadır Artık Nodlar İçindeki Öfkeyi Ve Kızgınlıkları Bu Son Tiberium Savaşında Ortaya Döküceklerdir İçindekileri.

GDI Tarafına Gelince GDI En Son Kanenin Dönüşünde Yapılan Savaşta Çok Zayıf Düşüp Nerdeyse Yok Olma Noktasına Kadar Gelmişlerdi Ve Bunun Etkileri Halen Devam Etmektedir GDI İçin En Büyük Tehlike İse Kanenin Kehanetidir Bu Güç İnsanlığı Büyük Derecede Tehdit Etmektedir.

Tiberium Kristaline Gelince Artık Dünyanın Her Yeri Tiberium'a Bulanmıştır İnsanlar Kaçıcak Yerler Arıyorlardır Mavi Bölge Oranı 3.Tiberium Savaşında 0 ken Kanenin Dönüşünde Yapılan Savaşta Kehanet'in etksiyle 'a Düşmüştür.

Brotherhood Of Nod İçin Zafer Artık Kaçınılmaz Gibi Gözüküyor Artık.

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Post article RSS Articles

Tiberium Storm Mod Returned

News

Evet Tiberium Storm Mod Tekrar Geri Dönmeye Hazırlanıyor Yepyeni Haliyle Eski Beta Sürümü Versiyonu Nihayet Sonlandı Ve Full Sürüme Yükselmeye Hazırlanıyor Modumuz,Şimdi İse Yeni Seslerle Yeni Grafiklerle Dönücek Modumuz Çok Güzel Bir Hal Alcak Yeni Haritalar Yeni Versiyonlar.


New Nod Gameplay Video Bike Action :P

New Nod Gameplay Video Bike Action :P

News

New Nod Gameplay Video Bike Action :P The Brotherhood is Attack Cycle Bike Action Funny Video

New GDI Gameplay Video

New GDI Gameplay Video

News

Tekrardan Merhaba.Mod çalışmaları büyük bir hızla sürüyor ve GDI oyun içi videosunu yayınladım.

Civilian Addinations

Civilian Addinations

News

Civilian Addinations&Terrains Blue Zone Projects :P.Büyük bir şehir için GDI çalışmalarını sürdürmektedir Nod ise GDI yaptıklarını yıkmaktadır...

Tiberium Storm Speed Progression

Tiberium Storm Speed Progression

News

Mod çalışmaları büyük bir hızla sürmektedir adım adım yavaş yavaş dediğimiz gibi beta testler eylül ayı içinde başlıyor. Credits:Muldrake,HolyMaster,Denmon...

Comments
KOYK_GR
KOYK_GR

turkish and no English?
stolen staff?
what is next? a virus?
mmmm this is low very low for a mod community.
mast be deleted.

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Rampastring
Rampastring

What the hell, this ripoff monster has a moddb page..
It should be deleted.

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Aro
Aro

I am getting seriously ****** off now. Why the hell is this still up and his account still active? I've proven to all the ModDB staff of ripped assets and stolen work, yet nothing has been done after months! Truly great moderation, bravo...

Reply Good karma Bad karma+2 votes
undermannen
undermannen

what has he stolen Aro?

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Aro
Aro

Tons of assets from other mods taken without permission from Dawn of the Tiberium Age, Return of the Dawn, Tiberium Future: A Dying World, I even see Twisted Insurrection material used in some images.

Reply Good karma Bad karma+2 votes
undermannen
undermannen

Dawn of Tiberium Age?

Reply Good karma Bad karma+2 votes
InStars
InStars

Its a cnc1 mod for TS...
Moddb.com

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.