Azərbaycan Avşarlar və Şəki xanlığı.Hökmdarları ilə.

Post article RSS Articles

Azerbaycan 1740

Players Modelling Tutorial

Azərbaycan Avşarlar imperiyası və Şəki xanlığı....Hökmdarlar bayraqlar şəhər qala və kənd adları yenilənib.Tarixi Azərbaycan əraziləri də verilib.Nadir şah və oğulları,Hacı Çələbi xan və digər Şəki xanları da verilib.

Add file RSS Files
Azerbaycan 1740

Azerbaycan 1740

Full Version 16 comments

Azərbaycan Avşarlar və Şəki xanlığı.Hökmdarları ilə.

Comments  (0 - 10 of 52)
FrankStafford
FrankStafford

Well i am not a history expert but azerbaijan in 1740 ? holy moly i think this mod has a history problem

Reply Good karma Bad karma+1 vote
hoomangara
hoomangara

Hey , Afsharid Dynesty Was Founded In Modern Iran , Not Azerbaijan

Reply Good karma Bad karma+1 vote
RaminHuseynsoy Creator
RaminHuseynsoy

kiss my ***** aryan dog.

Reply Good karma+1 vote
hoomangara
hoomangara

you are a huge thief , you know it , i know it and everybody know it
you stoled our history , nader shah was from iran and everybody know that azaerbaijan is a part of iran and azeri people are aryan
if you think you are real turk then back to mongolia

Reply Good karma Bad karma0 votes
RaminHuseynsoy Creator
RaminHuseynsoy

hey arian dog.So you go to North Europe.İ know everything. Now **** off.

Reply Good karma+1 vote
Guest
Guest

dur təpdir! Fars küçüyü, Siz deyildiz Təbrizim Ərdəbilim və neçə Azərbaycan torpağını itirmiyəsiniz diyə Qarabağ müharibəsində var yoxsuz ermənilərə köməy, dəstəy yolluyan. İslamı əlinizdə bayrax eliyib xristiannan əlbir olursuz! Bu həmişə belə olub belə olacaxda Azərbaycanın torpaxlarını yalnız siyasi xəritələrdə mənimsəyə bilərsiz. (PS: Mənim bir tərəfim Ərdəbildəndi və istəmərəm ki heç bir Azərbaycanlı paniranizmə məruz qalsın)

Reply Good karma Bad karma0 votes
Guest
Guest

Qardaş Əfşarlar modu əla olub.Allah razı olsun.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest

Allah senden razi olsun devam ele mumkunse muxtar ibn seqefi modu gelsin

Reply Good karma Bad karma-1 votes
RaminHuseynsoy Creator
RaminHuseynsoy

o kimdi?

Reply Good karma+1 vote
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Twitter

Latest tweets from @raminhuseynsoy1

Son Sübay romanı bitdi.Yox az ehtimal olsa da film olma ehtimalı var.Qeyd edim ki,bu roman Türk tarixinin gizlənən… T.co

Nov 11 2018

Şaman deyil Qamam Mən!: Youtu.be на @YouTube

Sep 8 2018

Видео "Grandpa Kid Pretend Play In Real Life Surprise eggs- Oyuncak Avı Öykü" (http://youtu.be/exaR8VWzXWw?a) на @YouTube

Aug 13 2018

Seni sevmek istemiyorum...: Youtu.be на @YouTube

Aug 8 2018

Ben seni sevmek istemiyorum...: Youtu.be на @YouTube

Aug 8 2018

Medcezir-Tozluderede değilsin!: Youtu.be на @YouTube

Jul 28 2018

Diriliş: Youtu.be на @YouTube

Feb 28 2017

Celtic Music Wolf Blood: Youtu.be на @YouTube

Feb 28 2017

Payız Qadın 1-2 (şeir): Youtu.be на @YouTube

Nov 20 2016