The mod you are trying to view has ceased development and consequently been archived. If you are a member of this mod, can demonstrate that it is being actively developed and will be able to keep this profile up to date with the latest news, images, videos and downloads, please contact us with all details and we will consider its re-activation.

FABUŁA / STORY
plGdzieś na granicy polsko-rosyjskiej, czas - nieznany. Wcielasz się w postać jednego z pracowników tajnej bazy wojskowej naukowo-badawczej. Nieprzewidzianym skutkiem ubocznym ostatniego eksperymentu na nieznanych mikroorganizmach było wytworzenie bardzo niebezpiecznej substancji Ebra-R1 zawierającej połączenie zmutowanych wirusów EBOV oraz RABV. Scalone cząsteczki organiczne namnażają się w niewiarygodnie szybkim tempie. Substancja musi zostać niezwłocznie zutylizowana, - w przeciwnym wypadku mogłoby dojść do katastrofalnej epidemii. W niepowołanych rękach mogłaby stanowić najgroźniejszą broń biologiczną. Niedługo potem baza zostaje zaatakowana przez nieznanych agresorów. Substancja zostaje wykradziona. Nieznani sprawcy są krok przed Tobą - nie pozwól im uciec! Nikt z poza bazy, w tym rząd - nie może się dowiedzieć o zaistniałej sytuacji. Twoim priorytetem jest przechwycenie Ebry-R1, zanim dojdzie do jej wykorzystania. Czy jesteś w stanie podołać wyzwaniu, uchronić świat od katastrofy?

engPolish-Russian border, the time - unknown. You play as character employee secret military base research. An unanticipated side effect of the last experiment on unknown microorganisms was creating a very dangerous substance Ebra-R1 contains a combination of mutant viruses EBOV and RABV. Merged organic molecules multiply in an incredibly fast pace. The substance must be immediately utilized, - otherwise could occur catastrophic epidemic. In the wrong hands could be the most dangerous a bioweapon. Soon after the base is attacked by unknown aggressors. A substance is stolen. Unknown perpetrators are one step ahead of you - do not let them escape! No one outside of the base, including the government - can't know about the situation. Your priority is to capture Ebra-R1 before it is used. Are you able to cope the challenge, save the world since disaster?

SORRY FOR BAD ENGLISH
-
Image RSS Feed Screens
Initial location (e01m03) Initial location (e01m02) Initial location (e01m02)
-
plNiestety nie dotrzymałem obiecanego terminu aktualizacji. Spowodowane standardowo brakiem czasu. Od tamtego czasu poprawiłem nieco mapę ukazaną na trzech pierwszych zrzutach ekranu oraz stworzyłem kolejną - możecie zobaczyć ją tutaj.
Ważne: Aby realizować projekt w szybszym tempie, poszukuję kogoś chętnego do budowy podstawowych kształtów map według podanych szkiców. Nie wymagam wybitnych umiejętności tworzenia map. Wystarczy, aby mapy zgadzały się ze szkicem, który będę wysyłał (zdjęcie zaprojektowanej mapy na papierze). Bez teksturowania, bez szczegółów - całą resztą zajmuje się ja. Jeśli jesteś chętny - proszę napisać do mnie wiadomość prywatną.
engBy the lack of free time, I did not write an update in of promise time. Since that time I corrected somewhat map as portrayed on the first three screenshots and created next - you can see it here.
Important: To implement the project at a faster pace, looking for someone willing to build basic shapes according to specified map sketches. I do not demand considerable skill to create maps. Just to maps coincide with the sketch, which I will be sending (image designed maps on paper). Without texturing, no details - all the rest is to me. If you are interested - please send me a private message.
-
#1 - First post?

#1 - First post?

1 year ago News 1 comment

Read to more (ENG/PL): The first update since the restart of the project. Pierwsza aktualizacja od czasu ponowienia projektu.

Post comment Comments  (0 - 10 of 24)
frankvega
frankvega Sep 12 2014 says:

Looks cool, I want to play it soon!

+1 vote     reply to comment
E3Pointman
E3Pointman Aug 25 2014 says:

Good to see that this mod full of potential is still alive.
Keep it up! Pozdro ;)

+2 votes     reply to comment
Kruk
Kruk Aug 25 2014 says:

Rób! nie poddawaj się :) zawsze coś z tego będzie :]

+1 vote     reply to comment
Xerphis Creator
Xerphis Aug 25 2014 replied:

Dzięki za słowa wsparcia :3 Może nie będzie to projekt na tyle rozwinięty jak było w planach, gdyż nie mam już tyle wolnego czasu, ale po wycięciu paru wątków powinno być w sam raz.

+1 vote   reply to comment
NSKGameplay
NSKGameplay Jul 12 2014 says:

ITS ALREADY ******' DEAD... Nothin' to waitin' for this.(

0 votes     reply to comment
phipe
phipe Jul 2 2014 says:

The description sure makes it look like the mod has a lot going for it, and I support that. Though there is nothing else to see here.

+1 vote     reply to comment
NSKGameplay
NSKGameplay Dec 1 2013 says:

PROBABLY, DIS MOD IS DEAD FOREVER!

-1 votes     reply to comment
impala444
impala444 Jul 7 2012 says:

Look cool, cant wait to try.

+1 vote     reply to comment
DoctorAmazing
DoctorAmazing Jun 19 2012 says:

nice description image

+1 vote     reply to comment
E3Pointman
E3Pointman Dec 25 2011 says:

Zarombisty Mod :D śledze

0 votes     reply to comment
Post a Comment
click to sign in

You are not logged in, your comment will be anonymous unless you join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) which we encourage all contributors to do.

2000 characters limit; HTML formatting and smileys are not supported - text only

Icon
Half-Life Icon
Game
Half-Life
Developed By
Xerphis
Contact
Send Message
Release Date
TBD
Mod Watch
Track this mod
Share
Style
Genre
First Person Shooter
Theme
War
Players
Single & Multiplayer
Embed Buttons

Promote Analysis on your homepage or blog by selecting a button and using the embed code provided (more).

Analysis
Analysis
Statistics
Last Update
1 year ago
Watchers
73 members
Articles
2