kenshispolszczenie2

Support this work on Patreon: patreon.com/FLATlabs

English

Full translation of Kenshi game, that includes:

 • dialogues
 • main menu
 • all menus
 • items
 • descriptions
 • locations
 • launcher

NexusMods: Nexusmods.com

Steam Workshop: Steamcommunity.com

Polski

Pełne tłumaczenie gry Kenshi, które obejmuje:

 • dialogi
 • menu główne
 • menu w grze
 • przedmioty
 • opisy przedmiotów
 • lokacje
 • okno startowe

The translation is being developed by Polish localization team, FLATlabs.

Post article RSS Articles

Ze względu na ciągły rozwój tłumaczenia oraz brak możliwości (na chwilę obecną) dodania tłumaczenia jako oficjalnego dla gry Kenshi, postanowiliśmy wypuszczać kolejne wydania Spolszczenia w dwóch wersjach: STANDALONE jako zestaw wymagający ręcznej instalacji oraz MOD będący modyfikacją udostępnioną w Warsztacie Steam, dodającą się do gry automatycznie.

Standalone

STANDALONE to, najkrócej rzecz ujmując, surowy folder z plikami lokalizacyjnymi, który musi zostać umieszczony przez użytkownika ręcznie w folderze locale gry. Nie wymaga ustawiania kolejności na liście modów, za to można go łatwo wybrać z listy rozwijanej w launcherze Kenshi. Po załadowaniu gry wszystko będzie w twoim ojczystym języku. Wersja STANDALONE znajduje się na stronie FLATlabs, NexusMods i na ModDB.

Mod

MOD jest tym samym spolszczeniem, tylko skompilowanym do postaci modyfikacji którą należy pobrać z Warsztatu Steam i zachowuje się jak każdy inny mod do Kenshi. Po pobraniu należy go zaznaczyć i - jeśli wymaga tego sytuacja - ustawić w odpowiedniej kolejności na liście w launcherze, a następnie włączyć grę i cieszyć się językiem polskim.

rhedtfgh


Plusy i minusy? Wersja STANDALONE nie aktualizuje się sama, więc to użytkownik musi dopilnować pobierania kolejnych wersji i wrzucania ich do plików gry. Jeśli gracz zainstaluje mod ingerujący w "vanilliowe" dialogi czy wyrażenia istnieje szansa, że te nie będą się już wyświetlać w swojej przetłumaczonej postaci tylko w języku, w jakim napisał to autor moda.

MOD natomiast pobiera się automatycznie na koncie gracza jeśli pojawi się aktualizacja, a zachowanie odpowiedniej hierarchii ładowania modów może pozwolić na utrzymanie wszystkich dialogów w odpowiednim języku. Użytkownik jedyne, co musi zrobić, to zasubskrybować mod. Wadą natomiast jest to że tłumaczenie-modyfikacja nie może być wspierana przez twórców i jeżeli modlista jest obszerna, to układanie jej może zająć bardzo dużo czasu. Dlatego też warto się zastanowić która z tych dwóch wersji jest najodpowiedniejsza.

Nie zaleca się korzystania z dwóch naraz!

Trzymajcie się,
Konsthur.

Add file RSS Files
Spolszczenie 0.1.8-dev

Spolszczenie 0.1.8-dev

Other

Wersja 0.1.8-dev spolszczenia dla gry Kenshi. Nie jest to pełna wersja spolszczenia i zawiera nieprzetłumaczone teksty.

Spolszczenie 0.1.7-dev

Spolszczenie 0.1.7-dev

Other

Wersja 0.1.7-dev spolszczenia dla gry Kenshi. Zawiera ok. 3400 nowych linii dialogowych.

Spolszczenie 0.1.2-dev

Spolszczenie 0.1.2-dev

Other

Wersja 0.1.2-dev spolszczenia dla gry Kenshi. Zawiera ok. 2500 nowych linii dialogowych, 80 nowych obiektów i 332 poprawki poprzednich tłumaczeń.

Spolszczenie 0.1.1-dev

Spolszczenie 0.1.1-dev

Other

Polish translation, version 0.1.1-dev "T3NT". Added about 600 dialogue lines and fixed actual mispells

Spolszczenie 0.1.0-dev

Spolszczenie 0.1.0-dev

Other

Spolszczenie/polska lokalizacja do Kenshi w wersji 0.1.0-dev (STANDALONE).

Comments
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

GruByGuru
GruByGuru

Pomimo że to nie pełne spolszczenie to gra się dużo przyjemniej :D Oby udało się przetłumaczyć do końca! :D

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest

Czy prace nad spolszczeniem trwają? Coś długo jest cicho ;(

Reply Good karma Bad karma0 votes
Konsthur Creator
Konsthur

Trwają. :)

Reply Good karma+1 vote
Guest
Guest

Kiedy możemy oczekiwać kolejnej wersji? :P
Oczywiście trzymamy kciuki żeby to wszystko wypaliło.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Konsthur Creator
Konsthur

Cześć, sory za tak późną odpowiedź, ale praca i studia dały mi się we znaki. Kolejna aktualizacja do Spolszczenia powinna pojawić się pod koniec sierpnia, jestem jeszcze w trakcie szlifowania dialogów.

Reply Good karma+2 votes
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.