Mehmed II has just became padishah and all he aims is conquer Constantinople.The crusaders completed the preparations at the same time. Now, there two options for you. Join Sultan Mehmed's conquest or put Byzantine out of its misery. Osmanlı Devleti zor günlerden geçiyordu, tahta ise yeni padişah II. Mehmet çıkmıştı. II. Mehmet zor günleri atlatarak İstanbul'un fethi yolunda ilerlerken devlette bir duraksama oldu ve devlette neredeyse her ay isyan çıkmaya başladı. Bu sırada yeni bir haçlı seferinin başlayacağı haberi de alındı. Kılıcını kınından çıkar! Ya Osmanlı'ya yardım et, ya da Bizans'ı bu durumdan kurtar!

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Post article RSS Articles

Hakkında (About)

News

- Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye (Ottoman)
- Karamanoğulları Beyliği (Karamanids)
- Bizans (Byzantine)
- Memlûk Sultanlığı (Mameluke)
- Kırım Hanlığı (Crimea)

NEW
- Macaristan
- Akkoyunlu
- Rus Çarlığı
- Lehistan
- Papalık Devletleri
- Dulkadiroğulları Beyliğ
- Trabzon Rum İmp.
- Kıbrıs krallığı
- Mora Despotluğu
- Bosna
- Moldova

Tamamlanan yüzde (Percent is done)
Harita (Map) 100
Kodlamalar (Codes) 65
Model-kaplamalar (Model) 65
Kale Düzenleme (Castle Edit) 0

Ekip (Members)
Selamet_81
Partizanes
Sezgin14
Proassasasin
Dragon Caliph

Teşekkür ve OSP (Credits and OSP)
-HyperCharge Usta (The Master)
-Arabian Equipment
-Rubik - Siyasi Harita Kodu (Diplomatic Map)
-Flintlock Firearms
-HyperCharge - Din Sistemi (Religion System)
-Frozenweapons
-Elephant OSP
-Troop Tree
-Dragos - Bu sayfayı hazırladığı için (For preparing this page)

Yenilikler (Features)

Yenilikler (Features)

Feature 5 comments

New features added to the mod. Moda eklenen yeni özellikler.

RSS Files
Güncelleme (Update)

Güncelleme (Update)

Patch 14 comments

An update file for the beta version of the mod. Modun beta versiyonu için bir güncelleme dosyası.

Beta

Beta

Demo 5 comments

Beta version of the mod called Ottoman 1451. Osmanlı 1451 modunun beta versiyonu.

Comments  (0 - 10 of 49)
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

McAfeeHvH
McAfeeHvH

dead?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

ADNMF
ADNMF

What do you think?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Emoox1
Emoox1

Nereden inidircez acaba tüm yorumları okudum ama bulamadım yardımcı olumusunuz admin ?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Edw1rd
Edw1rd

nasıl indiricez hala anlamadım

Reply Good karma Bad karma+3 votes
Bulgarski
Bulgarski

Great mod, I started a rebellion then started massacring Osmani villages and Cities. If we could impale Turks in this mod then I would truly say that it is complete, but either way 10/10 would remove kebab again.

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

X