Nazywasz się Christopher Carmaikel, jesteś archeologiem i badaczem starych kultur. Wraz ze swoim przyjacielem profesorem Williamem Collinsem, prowadząc pracę na wykopaliskach w Damaszku odkryliście stare ruiny...

Zanurz się w mroczny świat i odkryj tajemnicę starożytnej krypty. Staw czoła przeznaczeniu i wyzwaniom, które niejednokrotnie Cię zaskoczą.

Czego można się spodziewać.

1. Szczegółowość lokacji.
2. Nowe obiekty 3d.
3. Nowe dźwięki i muzyka.
4. Logiczna fabuła.
5. Zróżnicowanie map.
6. Ciekawostki.
7. Zagadki.

Niektóre mapy mogą się długo wczytywać. Jest to spowodowane dużą ilością informacji.

ENGLISH VERSION / TŁUMACZENIE PRZYGODY NA JĘZYK ANGIELSKI - lazz3r...https://www.moddb.com/members/lazz3r - za co serdecznie mu dziękuję.

...Polish Version nad Full English Version ...

PRZYGODA WYMAGA DODATKU JUSTINE / JUSTINE REQUIRED

Pozdrawiam.

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Post article RSS Articles

Krypta / The Crypt

News

Nazywasz się Christopher Carmaikel, jesteś archeologiem i badaczem starych kultur. Wraz ze swoim przyjacielem profesorem Williamem Collinsem, prowadząc pracę na wykopaliskach w Damaszku odkryliście stare ruiny.

Czego można się spodziewać.

1. Szczegółowość lokacji.
2. Nowe obiekty 3d.
3. Nowe dźwięki i muzyka.
4. Logiczna fabuła.
5. Zróżnicowanie map.
6. Ciekawostki.
7. Zagadki.

Pozdrawiam.

Add file RSS Files
Krypta - Russian Translation

Krypta - Russian Translation

Patch 1 comment

Вас зовут Кристофер Кармайкель, вы археолог и исследователь старых культур. Вместе...

The Crypt - Czech Translation

The Crypt - Czech Translation

Patch 1 comment

V tomto vynikajícím a netradičním polském módu budete pátrat po prastaré hrobce.

The_Crypt_full english version

The_Crypt_full english version

Patch 3 comments

Full English Version...Translate - lazz3r Replace file in the folder amnesia/custom story/krypta

Cemetery_patch

Cemetery_patch

Patch 2 comments

Patch naprawia mały błąd na cmentarzu. Zastąpić plik w katalogu maps. Patch repair low bug in the cemetery. Replace file in folder maps.

Krypta_update

Krypta_update

Patch 1 comment

Wystarczy przekopiować do katalogu z przygodą. Patch zmienia detale nie jest wymagany do ukończenia przygody. Postać potwora - w katalogu entities/enemy...

Krypta / The Crypt

Krypta / The Crypt

Full Version 7 comments

Zapraszam do pobrania przygody "Krypta". Na chwilę obecną tylko wersja polska. Pliki sprawdzone programem antywirusowym Norton Internet Security z aktywna...

Comments  (0 - 10 of 117)
SwankestCZ
SwankestCZ

Full walkthrough (English version):

Reply Good karma Bad karma+1 vote
cav8000
cav8000

I believe there is a major bug in this story. I entered the mausoleum with only one disc. I was then trapped inside with the cemetery door blocked. Can this really happen? Is there really no way out if the player does this?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Nanatsumi
Nanatsumi

Can i translate this mod intro russian for russian players?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

Gdzie jest klucz do kufra??? kar...?

Reply Good karma Bad karma0 votes
sgbm3d Creator
sgbm3d

W karmniku dla ptaków po lewej stronie od drzwi wejściowych.

Reply Good karma+1 vote
victorkim890(kimmyc)
victorkim890(kimmyc)

where do u go after u find the lantern in the celar

Reply Good karma Bad karma+1 vote
sgbm3d Creator
sgbm3d

Lantern can be found in the swamps in the basement.

Reply Good karma+1 vote
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

OhSchreckOhGraus!
OhSchreckOhGraus!

I guess I come back when there is at least an english description. ;)
This is too suspicious for me. Not helping to read many people dont know how to progress any further...

;)

Reply Good karma Bad karma0 votes
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.