Po klęsce poniesionej pod Moskwą Niemcy pragnęli odzyskania inicjatywy na Froncie Wschodnim. Porzucili jednak plany zdobycia stolicy ZSRR. Ich celem w 1942 były południowe obszary Związku Radzieckiego. Zajęcie tych terenów pozwoliło by siłom Osi na wykorzystanie bogatych złóż ropy naftowej na przedkaukaziu. Ponadto odcięło by to Rosjan od dostaw broni i wyposażenia docierającego tą drogą od aliantów. Niemcy liczyli także na to, iż dotarcie do Kaukazu skłoni profaszystowską Turcję do przyłączenia się do wojny po stronie państw Osi.
Niemiecki plan zakładał także zdobycie Stalingradu - ważnego ośrodkaprzemysłowego i węzła komunikacyjnego na południu ZSRR.
Przygotowania do operacji "Blau" rozpoczęto już wczesną wiosną 1942. Równocześnie z przygotowaniami do działań na południu frontu, Niemcy prowadzili akcję dezinformującą, której celem było przekonanie wywiadu radzieckiego, iż wojska Osi ponownie uderzą na Moskwę. Akcja ta była bardzo skuteczna - nawet w pierwszych dniach ofensywy na południu dowództwo radzieckie było przekonane, iż jest to uderzenie maskujące główny kierunek działań.
KAUKAZ
Niemiecki atak rozpoczęto o świcie 28 czerwca 1942 roku. Obiektami ataków były radzieckie 13.Armia i 40.Armia. Około godz. 10 niemiecka 4 Armia Pancerna ruszyła w kierunku na Don. Na północ od niej nacierał 55.Korpus Armijny, a na południe węgierska 2.Armia. Obrona została przerwana i niemiecki czołgi wdarły się 12 km w głąb linii wroga. Wszystkie radzieckie kontrataki załamały się na skutek złego dowodzenia i nieumiejętnego wprowadzenia do walki. Następnego dnia Niemcy wdarli się do Bykowa i rozpędzili sztab 40.Armii. Radziecki 1. Korpus Pancerny, mający za zadanie powstrzymać natarcie niemieckie, z powodu dużych strat 5 lipca musiał się wycofać za rzekę Ołym.
6 sierpnia niemiecka 1 Armia Pancerna przekroczyła Kubań i zbliżyła się do pól naftowych Majkopu, który został zdobyty 9 sierpnia.

Post article RSS Articles

Statystyki Modu Kaukaz 1942

News

Mapy 40%
* 2 mapy będą z Multiplayera. Piechota 100% Ubrania hełmy Czołgi 100% Głównie z Assault SquadSprzęt 100% Z różnych modów
Bronie 100% Z różnych modów
Muzyka 100% Mówienie
Grafika 100% Głównie z Assault Squad Nie jestem pewien jak będzie odtwarzać u was taka grafika
Misje będą trudne!
Kaukaz nie będzie równiną jak w kompani Men of war tylko inaczej sformułowana.

Comments
zolnierzangli
zolnierzangli - - 1 comments

wtf

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Thompson.pl
Thompson.pl - - 376 comments

Nessesery translation to english:
Mod is about german operation "Blau" in eastern front.
Missions will be hard. Stuff is 100% ready - taken from MoW:AS and some mods. Changes of engine -based on MoW:AS. English version will be realised but later.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Barbedwire_Cule
Barbedwire_Cule - - 1,716 comments

wtf is this?

educational?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
MenOfWarWorld Creator
MenOfWarWorld - - 15 comments

Mod odniósł duży sukces!!! Zrobiłem , że niemieckie jednostki potrafią myśleć i wymyślić strategie i cóż zdobyli cały port (było ich około 100 osób)Wróg był wszędzie ale i tak zginął (ich było ponad chyba 350?)
Wrogowi robiłem czołgi działa a z nich tylko proch.

Reply Good karma0 votes
MenOfWarWorld Creator
MenOfWarWorld - - 15 comments

Narazie mod jest w fazie testów mod może być tworzony koło 2 miesięcy wiem że długo ale mam szkołe której nie chce zawalić przez jakiś mod ........

Reply Good karma0 votes
Furman
Furman - - 122 comments

Ehh... I bloody hate it when people post things in language that is not meant for communication on site...

Może byście to najpierw przetłumaczyli na jakiś język którego wypadałoby używać na Mod DB jako domyślny? (Angielski). Pomimo tego, mod wydaje się być nawet ciekawy.

Reply Good karma Bad karma+5 votes
kamilozord4
kamilozord4 - - 205 comments

Hmmmm... ciekawe i w dodatku po polsku

Reply Good karma Bad karma0 votes
MenOfWarWorld Creator
MenOfWarWorld - - 15 comments

Będę również się starać aby mod mógłby być po Angielsku ale najpierw wyjdzie Polska Wersja...

Reply Good karma0 votes
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

X