OPERACJA "FAUL BLAU" Operacja Fall Blau - walki toczone w czasie II wojny światowej na prawym skrzydle ofensywy niemieckiej w latach 1942-43 przeprowadzonej w celu przełamania impasu z końca 1941 i zdobycia cennych złóż ropy w podkaukaskim Majkopie i w Baku nad Morzem Kaspijskim. Polecenie przygotowania i rozpoczęcia operacji kaukaskiej zostało sformułowane przez Hitlera w dyrektywie nr 41. Niemcy przygotowali akcję dezinformacyjną w celu zapewnienia pełnego zaskoczenia i zmniejszenia strat własnych. W ramach tych działań przygotowano plan uderzenia na Moskwę i zadbano o jego przechwycenie przez ZSRR.

Post news Report RSS Statystyki Modu Kaukaz 1942

Statystyki modu Kaukaz 1942 XxxXXxxX xXXxXxX Misje będą bardzo trudne !!!!!!

Posted by on

Mapy 40%
* 2 mapy będą z Multiplayera. Piechota 100% Ubrania hełmy Czołgi 100% Głównie z Assault SquadSprzęt 100% Z różnych modów
Bronie 100% Z różnych modów
Muzyka 100% Mówienie
Grafika 100% Głównie z Assault Squad Nie jestem pewien jak będzie odtwarzać u was taka grafika
Misje będą trudne!
Kaukaz nie będzie równiną jak w kompani Men of war tylko inaczej sformułowana.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Follow Report Profile
Icon
Men of War
Game
Men of War
Creator
MenOfWarWorld
Contact
Send Message
Release date
Mod watch
Follow
News
Browse
News
New
Post news
Report
Report
Share
Related Mods
Related Games
Men of War
Men of War Real Time Tactics