Official Arena Discord with ranking system: Discord


Simple and fun, while the number of possible strategies to play is countless. The games usually last 30-60 minutes per round.


It's safe to say that we've revitalized multiplayer gameplay in HoMM V and gathered a small but relatively active community.
How to play. PDF guide:
Drive.google.com
A brief description of how the gameplay goes:
-> The game draws us a faction and a hero
-> We get 4 talents to start + 16 lvl and have to plan what tactics we pursue in this particular battle based on the artifact paths in the underground and the spells in the castle (we know the hero and the opponent's castle, we don't know his guild and artifacts)
-> after making a hero we collect artifacts from the chosen path, collect the chosen stats and go to get additional talents/ to the artifact merchant or buy the spells we need
-> we select unit upgrades and sell unneeded artifacts for exp (we can hit additional lvls)
-> we choose a battlefield and the fight begins

-Dozens of new battlefields (with more coming in quarterly or occasional updates)
-Changes in strength, stats and skills of units to balance the gameplay
-Intuitive map
-New hero skills
-New artifact "Arena ring"
-Map adapted for tournament events (of which there have already been quite a few)
-Rework of some of the skills and skillwheel


[PL]
Oficjalny Discord Areny z wbudowanym systemem rankingowym: Discord

Prosto i przyjemnie, a jednocześnie ilość możliwych do zagrania strategii jest niezliczona. Rozgrywki trwają zwykle 30-60 minut na rundę.

Można powiedzieć, że ożywiliśmy rozgrywkę multiplayerową w HoMM V i zebraliśmy małe, ale stosunkowo aktywne community.
Jak grać? Poradnik w PDF:
PDF
Changelog
[KLIK]
Poradnik o tym, jak zacząć przygodę z Heroes V Arena
Youtu.be


Skrótowy opis tego jak przebiega rozgrywka:
-> Gra losuje nam frakcję oraz herosa
-> Dostajemy 4 talenty na start + 16 lvli i musimy zaplanować jaką taktykę realizujemy w tej konkretnej bitwie na podstawie ścieżek artefaktów w podziemiach oraz zaklęć w zamku (znamy bohatera oraz zamek przeciwnika, nie znamy jego gildii i artefaktów)
-> po zrobieniu herosa zbieramy artefakty z wybranej ścieżki, zbieramy wybrane statystyki oraz idziemy po dodatkowe talenty/ do kupca artefaktów lub kupić potrzebne nam czary
-> dobieramy ulepszenia jednostek i sprzedajemy niepotrzebne artefakty za expa (możemy dobić dodatkowe lvle)
-> wybieramy pole bitwy i zaczyna się walka


-Dziesiątki nowych pól bitew (a kolejne nadejdą w aktualizacjach kwartalnych lub okazjonalnych)
-Zmiany w sile, statystykach i umiejętnościach jednostek w celu balansu rozgrywki
-Intuicyjna mapa
-Nowe umiejętności bohaterów
-Nowy artefakt "pierścień Areny"
-Mapa przystosowana pod wydarzenia turniejowe (których odbyło się już całkiem sporo)
-Rework części umiejętności oraz skillwheela

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
RSS Articles

Wprowadzone zmiany:
-Inga zmieniła się w świętego Mikołaja!
-Zmiana oświetlenia górnej części mapy -Zmiana ekranu ładowania mapy oraz tekstów
-Rework górnej części mapy
-Od teraz dostępne są również "stare" pola bitew
-Naprawiono błąd umożliwiający przerwanie pesta przez gracza pomarańczowego
-Poprawki w tłumaczeniu oraz informacjach tekstowych


Planujemy również w najbliższych miesiącach rozpocząć prace nad patchem balansującym, ponieważ od ostatnich poprawek zebraliśmy ogrom danych, które pomogą nam dokonać dobrych poprawek.

Premiera mapy po godzinie 12:30

Film z prezentacją zmianThe start of the Ashan Arena II

The start of the Ashan Arena II

News

The start of the Ashan Arena II tournament today at 12 o'clock! Everyone is invited to the opening stream, which will take place on the h3gg channel on...

[Tournament registration] ASHAN ARENA II [ENG]

[Tournament registration] ASHAN ARENA II [ENG]

News

⚔️Heroes V: Ashan Arena Tourney is BACK!!⚔️ New Arena for Heroes V continues good old traditions of the largest tourney battles of the realm of...

[Zapisy do Turnieju] Ashan Arena II [PL]

[Zapisy do Turnieju] Ashan Arena II [PL]

News

⚔️Turniej Heroes V: Ashan Arena powraca! ⚔️ Kontynuacja największych turniejowych starć na nowej Arenie do części piątej prowadzi nas na...

Krok po Kroku...

Krok po Kroku...

News

Pięć szybkich kroków, dzięki którym sprawnie dołączysz do community Heroes V: Arena!

RSS Files
[Wersja Stabilna] Arena II v2.3 PL

[Wersja Stabilna] Arena II v2.3 PL

Full Version 1 comment

Patch graficzny i naprawiający małe błędy, między innymi ten z mozliwością popsucia PESTa przez gracza pomarańczowego jak i kilka błędów w...

[Stable Version] Arena II v2.3 ENG

[Stable Version] Arena II v2.3 ENG

Full Version

Graphic and bug-fixing patch, including the one with the possibility of disrupting PEST by the orange player, as well as a few translation errors. And...

[OLD version] Ashan Arena II

[OLD version] Ashan Arena II

Full Version

The version that is valid for the Ashan Arena II Tournament. The file is named the same as the previous version for training, remember to replace both...

[NIEAKTUALNA wersja] Ashan Arena II

[NIEAKTUALNA wersja] Ashan Arena II

Full Version

Wersja obowiązująca na Turnieju Ashan Arena II. Plik nazywa się tak samo jak poprzednia wersja do treningów, pamiętajcie o tym, żeby wymienić zarówno...

Skilwheel Arena [ENG]

Skilwheel Arena [ENG]

Full Version

English version of the skillwheel for Heroes V: Arena

Ashan Arena II [PL]

Ashan Arena II [PL]

Full Version

Oficjalna wersja do treningów turnieju Ashan Arena II. Wersja NIE POSIADA dodatkowych pól bitewnych z trailera z YouTube. Po zakończeniu zapisów...

Comments
Guest
Guest - - 695,544 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest - - 695,544 comments

Z tymi polami bitew to dobry pomysł

Arena z 2015 byla troche niezbalansowana, moze to bedzie lepsze

Reply Good karma Bad karma+1 vote
swierczewskikonrad7 Creator
swierczewskikonrad7 - - 10 comments

Powiedziałbym, że trochę to mało powiedziane :D Ta jest mocno juz przetestowana i bardzo zbalansowana :D

Reply Good karma+1 vote
swierczewskikonrad7 Creator
swierczewskikonrad7 - - 10 comments

Guys, English version will be avaliable soon ;)

Reply Good karma+2 votes
Askalaphos
Askalaphos - - 1 comments

The modification manages to stay true to the original design of the game while improving the power balance between all factions significantly. Although there are still a few rather one-sided match-ups, nonetheless they are still winnable with a little bit of luck :P

The game has an active community, which has organized several tournaments with monetary prizes, some winners even received 3D-printed figurines of creatures from the H5 universe. However, there is a bit of downtime between the events, where the community participation drops and things get a little stale.

Overall this is one of the best Heroes 5 modifications I've played both in terms of execution and the availability of people willing to play it in multiplayer, which given H5's horrendous AI is chiefly important.

Reply Good karma Bad karma+2 votes
swierczewskikonrad7 Creator
swierczewskikonrad7 - - 10 comments

Thanks!
We will not avoid complete balance in some combinations unfortunately :/
Each attempt to balance in one direction brought an undesirable result in the other combination.
Tournament events will soon return to regularity

Reply Good karma+1 vote
Individ.Game
Individ.Game - - 75 comments

English version?

Reply Good karma Bad karma+3 votes
swierczewskikonrad7 Creator
swierczewskikonrad7 Creator
swierczewskikonrad7 - - 10 comments

Sure, we have, wait w few days for update. we are working on a new version

Reply Good karma+3 votes
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

X
Tags