Just a group bringing all Polish C&C fans who want to create own C&C theme mods ;)

Forum Board
by member
  Thread Author Posts Last Post
Założenia główne (Groups : C&C ReactoR Modding Community : Forum : Założenia główne) Closed
Czwarta frakcja- zieloni TheDarkVenom lolek00 - read

May 3 2011, 4:22pm

Nazwa moda + logo Chinka Chinka - read

Apr 26 2011, 6:14pm

Broń niekonwencjonalna i bezpańskie pojazdy TheDarkVenom Chinka - read

Mar 18 2011, 4:50pm

Minery Chinka 21  Chinka - read

Mar 4 2011, 12:34pm

Wstępny balans Chinka Chinka - read

Feb 18 2011, 2:36pm

Podsumowanie lolek00 lolek00 - read

Feb 6 2011, 9:56am

Loga i nazwy frakcji Chinka 25  Chinka - read

Nov 27 2010, 2:31am

Loleka spojrzenie na mechanikę lolek00 lolek00 - read

Nov 20 2010, 11:32am

Information

Wszystko, co stanowi podstawę dla rozwoju fabuły, jednostek i innego :P