Just a group bringing all Polish C&C fans who want to create own C&C theme mods ;)

Forum Thread
  Posts  
Broń niekonwencjonalna i bezpańskie pojazdy (Groups : C&C ReactoR Modding Community : Forum : Założenia główne : Broń niekonwencjonalna i bezpańskie pojazdy) Locked
Thread Options
TheDarkVenom
TheDarkVenom Hail to the drakes! Raise the flames!
Mar 5 2011 Anchor

Myślę więc, że fajną rzeczą byłoby wprowadzić do gry system broni, która oprócz oczywistego zabójczego działania na piechotę, byłaby w stanie zabijać również załogi pojazdów. W tym celu pojazdy otrzymałyby dodatkowy pasek oznaczający stan załogi/filtrów. Obniżenie stanu tego paska wpływałoby oczywiście niekorzystnie na właściwości pojazdu takie jak szybkostrzelność, siła ognia, czy szybkość ruchu. Osiągnięcie wartości zerowej oznaczałoby śmierć załogi i tym samym utratę pojazdu. Taki opuszczony pojazd mógłby zostać przejęty tak przez pierwotnego właściciela, jak i przez każdego innego gracza. Pasek ten powoli odnawiałby się samoczynnie lub mógłby zostać uzupełniony natychmiastowo poprzez wizytę pojazdu w fabryce. Co do broni, każda frakcja miałaby inną, zależną od jej założeń.

WSW mogłoby mieć broń chemiczną
Oś mogłaby mieć broń bazującą na promieniowaniu rentgenowskim
SSN... stawiałbym na mikrofalową lub soniczną.

Chinka
Chinka El Tanque de Perreo
Mar 5 2011 Anchor

Przejmowanie pustych pojazdów ustaliliśmy. A takiego Crew Killera chcieliśmy wprowadzić dla Czerwonych lub Złotych w którychś doktrynach, nie pamiętam :P

Mar 12 2011 Anchor

Edited by: lolek00

Chinka
Chinka El Tanque de Perreo
Mar 14 2011 Anchor

Do czego to? :>

Mar 18 2011 Anchor

Jak już to do czerwonych - ale jak sama nazwa tematu wskazuje - pojazd jest "bezpański".

Zwalczał by piechotę i lekkie pojazdy ze swoją dość dużą wytrzymałością. Nie był by przydatny do walki z ciężko opancerzonymi maszynami. W ulepszeniu między płozami gdzie jest miejsce mógł by dźwigać dwie bomby skuteczne przeciwko budynkom albo obronie pasywnej.

Edited by: lolek00

Chinka
Chinka El Tanque de Perreo
Mar 18 2011 Anchor

Bezpański != bezzałogowy :P

Poza tym, jeśli już, to do doktryny którejś :P

Mar 18 2011 Anchor

no jak już to do agresji ale chyba małe nieporozumienie z tematem xd

Chinka
Chinka El Tanque de Perreo
Mar 18 2011 Anchor
Reply to thread
click to sign in and post

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.