Post tutorial RSS Spolszczenie, a Steam

Tutorial for Polish users. Spolszczenie działa z wersją na Steam, ale w związku z tym że korzysta z innego pliku exe, Steam nie nalicza czasu gry. Można to naprawić.

Posted by on - Basic Installers

Tutorial for polish users.Instalator spolszczenia został tak skonstruowany aby nie ingerować w oryginalne pliki gry. To z czasem przyniosło niepożądane skutki z wersją na Steam który nie nalicza czasu gry. Można to naprawić.

  1. Wchodzisz do folderu C:\Program Files\Steam\steamapps\common\Deus Ex\System\ lub analogicznego gdzie znajduje się gra.
  2. Otwierasz w notatniku plik DeusEx.ini.
  3. Zmieniasz wpis Language=int na Language=pol
  4. Bezpośrednio nad wpisem Paths=..\System\*.u dopisujesz Paths=..\System\pol\*.u
  5. Bezpośrednio nad wpisem Paths=..\Textures\*.utx dopisujesz Paths=..\Textures\pol\*.utx
  6. Grę uruchamiasz z klienta Steam.

W spolszczeniu został wyłączony Multiplayer ponieważ pliki spolszczenia były niekompatybilne z angielską wersją gry. W chwili obecnej nie ma to żadnego znaczenia ponieważ serwery do gry Multiplayer zostały wyłączone kilka lat temu.Przy okazji edycji DeusEx.ini możesz ustawić niestandardową rozdzielczość gry. Robi się to parametrami:

FullscreenViewportX=
FullscreenViewportY=

np.

FullscreenViewportX=1920
FullscreenViewportY=1080

Należy to zrobić po ustawieniu wszystkich ustawień w grze dotyczących Obrazu ponieważ po ręcznej zmianie rozdzielczości i wejściu w grze do ustawień Obrazu, gra resetuje ustawienia do obsługiwanych wg niej rozdzielczości.

Comments
Kruncher
Kruncher - - 100 comments

Dzieki ziomek, zajebiscie mi sie to przydało jak chciałem ograc sobie GMDX, którego trzeba odpalać przez specjalny Exe, i mi spolszczenie nie chciało działać, i ogarnąłem dzieki temu :D

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest - - 692,822 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest - - 692,822 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.