Localization patch for the Polish language.

First version: v1.00 - 14.09.2006
Latest version: v1.15 - 30.03.2009

Instalator spolszczenia został tak skonstruowany aby nie ingerować w oryginalne pliki gry. To z czasem przyniosło niepożądane skutki z wersją na Steam który nie nalicza czasu gry. Można to naprawić.

 1. Wchodzisz do folderu C:\Program Files\Steam\steamapps\common\Deus Ex\System\ lub analogicznego gdzie znajduje się gra.
 2. Otwierasz w notatniku plik DeusEx.ini.
 3. Zmieniasz wpis Language=int na Language=pol
 4. Bezpośrednio nad wpisem Paths=..\System\*.u dopisujesz Paths=..\System\pol\*.u
 5. Bezpośrednio nad wpisem Paths=..\Textures\*.utx dopisujesz Paths=..\Textures\pol\*.utx
 6. Grę uruchamiasz z klienta Steam.

Po odinstalowaniu spolszczenia gra sama wraca do angielskiej wersji językowej. Nie ma potrzeby ponownej edycji pliku DeusEx.ini

W spolszczeniu został wyłączony Multiplayer ponieważ pliki spolszczenia były niekompatybilne z angielską wersją gry. W chwili obecnej nie ma to żadnego znaczenia ponieważ serwery do gry Multiplayer zostały wyłączone kilka lat temu.

Authors:
Piotr "Private Newman" Ciesla
Katarzyna "Fenix The Best" Komosinska
Tomasz Nagorka
Marek "Nexus" Sokol
Lukasz Chodorowski
Mateusz "Balduran" Pierzchala

Thanks:
Kuba "Aetius" Paplinski, Janusz "Everett" Pozdzioch, Ksylemista, Luke, Adam "Nathan2000" Dabrowski, Daniel "Pafnucy" Kurman

Post article RSS Articles

Spolszczenie, a Steam

Installers Tutorial 3 comments

Tutorial for polish users.Instalator spolszczenia został tak skonstruowany aby nie ingerować w oryginalne pliki gry. To z czasem przyniosło niepożądane skutki z wersją na Steam który nie nalicza czasu gry. Można to naprawić.

 1. Wchodzisz do folderu C:\Program Files\Steam\steamapps\common\Deus Ex\System\ lub analogicznego gdzie znajduje się gra.
 2. Otwierasz w notatniku plik DeusEx.ini.
 3. Zmieniasz wpis Language=int na Language=pol
 4. Bezpośrednio nad wpisem Paths=..\System\*.u dopisujesz Paths=..\System\pol\*.u
 5. Bezpośrednio nad wpisem Paths=..\Textures\*.utx dopisujesz Paths=..\Textures\pol\*.utx
 6. Grę uruchamiasz z klienta Steam.

W spolszczeniu został wyłączony Multiplayer ponieważ pliki spolszczenia były niekompatybilne z angielską wersją gry. W chwili obecnej nie ma to żadnego znaczenia ponieważ serwery do gry Multiplayer zostały wyłączone kilka lat temu.Przy okazji edycji DeusEx.ini możesz ustawić niestandardową rozdzielczość gry. Robi się to parametrami:

FullscreenViewportX=
FullscreenViewportY=

np.

FullscreenViewportX=1920
FullscreenViewportY=1080

Należy to zrobić po ustawieniu wszystkich ustawień w grze dotyczących Obrazu ponieważ po ręcznej zmianie rozdzielczości i wejściu w grze do ustawień Obrazu, gra resetuje ustawienia do obsługiwanych wg niej rozdzielczości.

Add file RSS Files
Deus Ex - Polish Localization v1,15

Deus Ex - Polish Localization v1,15

Full Version 1 comment

The latest localization patch for the Polish language v1.15

Comments
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

ProblemSolva
ProblemSolva

Dzięki!

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.