Senaryo Yavuz Sultan Selimin Tahta Yeni Gectigi Dönemde Başlamaktadır

Devletler

Osmanlı İmparatorluğu
Moskova Knezliği
Safevi Devleti
|Lehistan Krallığı
Macaristan Krallığı
Memlük Sultanlığı
Gürcü Krallığı
Kırım Hanlığı
Venedik Krallığı
Milan Düklüğü
Vatikan
Napoli Krallığı
Sicilya Krallığı

Eklenenler
Osmanlı Askerleri
Köylerden Daha Fazla Asker Gelmesi
Tunruvadan Gelen Para Artırıldı
Eşyalar Pahlandı
Yeni 13 Devlet Eklendı
Kılıçlar
Zırhlar
Atlar
Kalkanlar
İnegin Takip Etmesi
Yeni Muzikler
Yeni Yoldaşlar
Yeni Harita
Yeni Bayraklar
Kral Ların Yüzü Degişti
Başlangıcta Gelen Askerler
Banka Sistemi
Cross Bow Lar Artık 2 Kere Ateş Edebiliyor
Yemeklerin Limiti 50 Den 150 Ye Cıkarıldı
Din Sistemi Eklendi
Köy Menüsünden Muhtarla Konuşma
Şehir Menüsünden Lonca Başkanı İle Konuşma
Yeni Osmanlı Tokatı Animasyonu
Başlangıc İtem Leri Degişti

Eklenecekler
Deniz Savaşları
Banka Sistemi
Ateşli Tüfekler
Toplar
Kılıc Animasyonları
Osmanlı Tokatı
Senaryo

Osmanlı Tokatı

Youtu.be

Arbelet 2 Kez Ateş Ediyor

Youtu.be

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Post article RSS Articles

Demo

News

Senaryo Yavuz Sultan Selimin Tahta Yeni Gectigi Dönemde Başlamaktadır

Devletler

Osmanlı İmparatorluğu
Moskova Knezliği
Safevi Devleti
|Lehistan Krallığı
Macaristan Krallığı
Memlük Sultanlığı
Gürcü Krallığı
Kırım Hanlığı
Venedik Krallığı
Milan Düklüğü
Vatikan
Napoli Krallığı
Sicilya Krallığı

Eklenenler
Osmanlı Askerleri
Köylerden Daha Fazla Asker Gelmesi
Tunruvadan Gelen Para Artırıldı
Eşyalar Pahlandı
Yeni 13 Devlet Eklendı
Kılıçlar
Zırhlar
Atlar
Kalkanlar
İnegin Takip Etmesi
Yeni Muzikler
Yeni Yoldaşlar
Yeni Harita
Yeni Bayraklar
Kral Ların Yüzü Degişti
Başlangıcta Gelen Askerler
Banka Sistemi
Cross Bow Lar Artık 2 Kere Ateş Edebiliyor
Yemeklerin Limiti 50 Den 150 Ye Cıkarıldı
Din Sistemi Eklendi
Köy Menüsünden Muhtarla Konuşma
Şehir Menüsünden Lonca Başkanı İle Konuşma
Yeni Osmanlı Tokatı Animasyonu
Başlangıc İtem Leri Degişti

Eklenecekler
Deniz Savaşları
Banka Sistemi
Ateşli Tüfekler
Toplar
Kılıc Animasyonları
Osmanlı Tokatı
Senaryo

Osmanlı Tokatı

Youtu.be

Arbelet 2 Kez Ateş Ediyor

Youtu.be

Add file RSS Files
Demo

Demo

Demo 2 comments

Demoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Comments
Guest
Guest - - 695,066 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

NumenoreanTalion
NumenoreanTalion - - 1,331 comments

Hi! I would like to see some updates in future :) and with an english :D

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest - - 695,066 comments

oyun açılırken hata veriyor pc çöktü bu arada kesinlikle menü fotolarını falan değiştir düzeltirsen modu

Reply Good karma Bad karma+1 vote
alpersaydam55
alpersaydam55 - - 180 comments

aga runtime hatası veriyor

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Abu-Mutee
Abu-Mutee - - 9 comments

Is there english

Reply Good karma Bad karma+2 votes
wolf500 Creator
wolf500 - - 1 comments

Sorry

Reply Good karma+1 vote
Alisacat007
Alisacat007 - - 42 comments

Starting a new game - Runtime Error

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest - - 695,066 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

X
Tags

Osmanlın Yükselişi Yavuz Sultan Selim has not been tagged yet.