Wystąpienie zbrojne górali z Chochołowa, Cichego, Dzianisza i Witowa skierowane przeciwko władzom austriackim, znane w historii również pod nazwą „insurekcji pod Tatrami”. Zorganizowane zostało przez Jana Kantego Andrusikiewicza (nauczyciela i organistę), Juliana Goslara (poetę) oraz księży, którymi byli: wikary z Chochołowa Józef Leopold Kmietowicz, wikary z Poronina Michał Głowacki i wikariusz z Szaflar Michał Janiczak. Powstanie zostało przygotowane przez Centralizację – czyli władzę najwyższą Towarzystwa Demokratycznego z Ludwikiem Mierosławskim na czele (w Galicji przygotowaniami kierował 24-letni Edward Dembowski) i miało zacząć się razem z ogólnonarodowym powstaniem, które jednak zostało odwołane (wiadomość o tym nie dotarła do Chochołowa). Górale prowadzący spór o grunty z ziemianinem Kajetanem Borowskim dość łatwo dali przekonać się do buntu przeciwko władzy austriackiej, którą wykorzystywał w sporze Borowski.

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Post article Articles

No articles were found matching the criteria specified. We suggest you try the article list with no filter applied, to browse all available. Post article and help us achieve our mission of showcasing the best content from all developers. Join now to share your own content, we welcome creators and consumers alike and look forward to your comments.

Add file Files

No files were found matching the criteria specified. We suggest you try the file list with no filter applied, to browse all available. Add file and help us achieve our mission of showcasing the best content from all developers. Join now to share your own content, we welcome creators and consumers alike and look forward to your comments.

Comments  (0 - 10 of 13)
patrydd
patrydd

Mod będzie ukończony czekanie 3 lat jest dość długie

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest

mod żywy czy porzucony?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
kergitkarcısı
kergitkarcısı

Can you give the date or day when the mod will be released, my friend, I am waiting for the mod with curiosity :)

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Bigzid
Bigzid

Nice mod

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

CheezeCrostata
CheezeCrostata

Looking good! One suggestion: add English description.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest

Kiedy mod będzie gotowy?
Chętnie bym sobie pograł i powalczył jak Janosik. Austriakami.

Reply Good karma Bad karma0 votes
sularz12310 Creator
sularz12310

Mam problem ze stworzeniem mapy... Mam wszystkie programy potrzebne do jej wykonania ale nie mogę sobie poradzić. Jak stworze mapę to już jest połowa sukcesu ale póki co to czarno to widzę

Reply Good karma+1 vote
Guest
Guest

Szkoda, ale mam nadzieję że sobie poradzisz. Pytałeś tutaj forum .mountblade .info/ .15/, może ktoś ci pomoże? Stroje na tych modach naprawdę fajnie wyglądają. Krajobraz naprawdę jest ładny i te góry, dobrze zrobione. Sam się nie znam ale może coś z jakichś modów wytniesz z map, jest mod powstanie kościuszkowskie, może coś z tego dałoby się wziąć. Tam jest mapa Polski i trochę miejscowości.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Emperor_Napoleon_III
Emperor_Napoleon_III

Nice mod, I hope this mod will be great moj przyjaciel!

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

X
Tags

1846: Poruseństwo Chochołowskie has not been tagged yet.