This is patchmod, called ManaReload, for Gothic 2 Night Of The Raven. Author of this patchmod is RealityCheck. I translated this patchmod from german to polish language. Mod offers mana regeneration and hp regeneration. Mana regeneration can learn by new NPC in the monastic library. Therefore with this patchmod can play in Gothic 2 Night Of The Raven as mage without the continuous drinking of extracts mana. Play and have fun in next adventure with Gothic 2 Night Of The Raven!

To jest patchmod, zwany ManaReload, do Gothica 2 Noc z dodatkiem Noc Kruka. Autorem moda jest RealityCheck. Ja przetłumaczyłem tego patchmoda z języka niemieckiego na język polski. Mod oferuje regenerację many i regenerację życia. Regeneracji many można się nauczyć u nowego NPC w bibliotece klasztornej. Zatem można zagrać z tym patchmodem w Gothica 2 Noc Kruka jako mag, bez ciągłego picia ekstraktów many. Graj i baw się w następnej przygodzie z Gothiciem 2 Noc Kruka!

-------------

Auszug aus dem Readme-File:

Mana Reload

Bei dieser Modifikation des Originalspiels "Gothic II - Nacht des Raben" regenerieren sich Lebensenergie und Manaenergie kontinuierlich. Es wurde ausserdem ein weiterer NSC eingefügt bei dem man lernen kann, wie man die Regenerationsrate der Manaenergie steigert. Wie schnell sich die Manaenergie regeneriert, wird unter dem Charakterbogen als ein neuer Punkt angegeben.

Wichtig:
Damit die Regeneration startet, muss der Held einmal verletzt worden sein.

Streszcznie pliku Readme:

Mana Reload

W tej modyfikacji oryginalnej gry "Gothic II - Noc Kruka" energia życia i energia many odnawiają się nieprzerwanie. Oprócz tego dodano innego NPC, u którego można nauczyć się, jak zwiększać tempo regeneracji many. Jak szybko regeneruje się energia many, jest podane w karcie postaci jako nowy punkt.

Ważne:
Aby regeneracja się rozpoczęła, bohater musi zostać raz zraniony.

Post article Articles

No articles were found matching the criteria specified. We suggest you try the article list with no filter applied, to browse all available. Post article and help us achieve our mission of showcasing the best content from all developers. Join now to share your own content, we welcome creators and consumers alike and look forward to your comments.

Add file RSS Files
Gothic 2 NOTR - ManaReload polish version

Gothic 2 NOTR - ManaReload polish version

Patch

To jest polska wersja patchmoda (wykonanego przeze mnie) do Gothica 2 Noc Kruka. Mod oferuje regenerację many i regenerację życia. Nowej umiejętności...

Comments
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

kuba666pl
kuba666pl

nie działa

Reply Good karma Bad karma+1 vote
remikoss
remikoss

gowno, nie dziala. jest w karcie postaci a npca nie ma.

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

You may also like
Wasteland Mod

Wasteland Mod

Role Playing

Wasteland Mod features a completed Valley of Mines with nearly all of its original content restored and upgraded to Gothic 2 quality. It adds new locations...

Przed nastaniem świtu [PL]

Przed nastaniem świtu [PL]

Role Playing

English version coming soon "Before the Dawn" ~Riquer Team

Grzesznicy PL

Grzesznicy PL

Role Playing

Co oferuje mod? Od 4 do 6 godzin rozgrywki; Stary, ale zmieniany świat: Zamek Starego Obozu, objęty awanturowaniem przyrody; Nowa fabuła, nawiązująca...

Gothic II Juran PL

Gothic II Juran PL

Role Playing

Jest to historia pewnego młodego farmera z Khorinis, który został porwany przez smoka do nieznanego mu świata. Twoim zadaniem jest odnalezienie się...

Gothic 2 Noc Kruka: Na pohybel

Gothic 2 Noc Kruka: Na pohybel

Role Playing

A więc wojna! Granice Księstwa Juckiego zostały przekroczone przez carskie wojska. Mimo zdecydowanego oporu wojowników Kniazia Zełenskiego, najeźdźcy...

Global mod 1.7.1 PL

Global mod 1.7.1 PL

Role Playing

Światy i lokalizacje: Nowy świat - Dolina przodków. Jego wielkość jest porównywalna z Jarkendarem. W tym świecie, będzie można odwiedzić różne...