This is patchmod, called ManaReload, for Gothic 2 Night Of The Raven. Author of this patchmod is RealityCheck. I translated this patchmod from german to polish language. Mod offers mana regeneration and hp regeneration. Mana regeneration can learn by new NPC in the monastic library. Therefore with this patchmod can play in Gothic 2 Night Of The Raven as mage without the continuous drinking of extracts mana. Play and have fun in next adventure with Gothic 2 Night Of The Raven!

To jest patchmod, zwany ManaReload, do Gothica 2 Noc z dodatkiem Noc Kruka. Autorem moda jest RealityCheck. Ja przetłumaczyłem tego patchmoda z języka niemieckiego na język polski. Mod oferuje regenerację many i regenerację życia. Regeneracji many można się nauczyć u nowego NPC w bibliotece klasztornej. Zatem można zagrać z tym patchmodem w Gothica 2 Noc Kruka jako mag, bez ciągłego picia ekstraktów many. Graj i baw się w następnej przygodzie z Gothiciem 2 Noc Kruka!

-------------

Auszug aus dem Readme-File:

Mana Reload

Bei dieser Modifikation des Originalspiels "Gothic II - Nacht des Raben" regenerieren sich Lebensenergie und Manaenergie kontinuierlich. Es wurde ausserdem ein weiterer NSC eingefügt bei dem man lernen kann, wie man die Regenerationsrate der Manaenergie steigert. Wie schnell sich die Manaenergie regeneriert, wird unter dem Charakterbogen als ein neuer Punkt angegeben.

Wichtig:
Damit die Regeneration startet, muss der Held einmal verletzt worden sein.

Streszcznie pliku Readme:

Mana Reload

W tej modyfikacji oryginalnej gry "Gothic II - Noc Kruka" energia życia i energia many odnawiają się nieprzerwanie. Oprócz tego dodano innego NPC, u którego można nauczyć się, jak zwiększać tempo regeneracji many. Jak szybko regeneruje się energia many, jest podane w karcie postaci jako nowy punkt.

Ważne:
Aby regeneracja się rozpoczęła, bohater musi zostać raz zraniony.

Post article Articles

No articles were found matching the criteria specified. We suggest you try the article list with no filter applied, to browse all available. Post article and help us achieve our mission of showcasing the best content from all developers. Join now to share your own content, we welcome creators and consumers alike and look forward to your comments.

Add file RSS Files
Gothic 2 NOTR - ManaReload polish version

Gothic 2 NOTR - ManaReload polish version

Patch

To jest polska wersja patchmoda (wykonanego przeze mnie) do Gothica 2 Noc Kruka. Mod oferuje regenerację many i regenerację życia. Nowej umiejętności...

Comments
Guest
Guest - - 694,911 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest - - 694,911 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

kuba666pl
kuba666pl - - 3 comments

nie działa

Reply Good karma Bad karma+1 vote
remikoss
remikoss - - 1 comments

gowno, nie dziala. jest w karcie postaci a npca nie ma.

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

You may also like
Xeres' Return

Xeres' Return

Role Playing

Xeres' Return is one of the biggest Gothic 2 modifications. It has a completely new story set in old worlds like the city Khorinis or Jharkendar and own...

Kyrus - Die Kasten des Krieges

Kyrus - Die Kasten des Krieges

Role Playing

Die Geschichte der Modifikation handelt auf Kyrus, einer kleinen Insel nahe des östlichen Archipels. Du spielst den Sohn und zugleich auch Lehrling des...

Gothic II - Z życia złodzieja PL

Gothic II - Z życia złodzieja PL

Role Playing

Features modification: -Incredible story of a young thief -39 different tasks - often with different endings -interesting NPCs, who have their own story...

Die Legion-The Legion english version

Die Legion-The Legion english version

Role Playing

Author: Eldar Elrador Added: 08/05/2021 The black mage Rembel has been defeated, but the wanderer's journey is not yet over. He sets out to find a mysterious...

Gothic 2 Noc Kruka: Na pohybel

Gothic 2 Noc Kruka: Na pohybel

Role Playing

A więc wojna! Granice Księstwa Juckiego zostały przekroczone przez carskie wojska. Mimo zdecydowanego oporu wojowników Kniazia Zełenskiego, najeźdźcy...

L'Hiver PL

L'Hiver PL

Role Playing

Główną atrakcją moda jest zmodyfikowana oprawa graficzna, rozszerzone lokacje Khorinis i (w mniejszym stopniu) Górniczej Doliny. Jarkendar został...

X