Wojna w Myrtanie zakończyła się ponad dwa lata temu, a jej mieszkańcy wciąż starają się utrzymać względny pokój. Kraina została podzielona na cztery frakcje. Każda z nich chce odbudować to, co zostało zniszczone i jak najlepiej wykorzystać to, co ocalało. Na południu Thorus zjednoczył bandy orków, tworząc niespokojną społeczność wojowników, nadal odnoszących się ze wzgardą wobec tych, którzy odebrali im zwycięstwo. Na północy Gorn rządzi Gothą i Faring, bacznie obserwując Thorusa i szybko rosnącą w potęgę machinę wojenną orków. Świadomy zagrożenia Gorn postanawia nie czekać dłużej na atak i sam rozpoczyna natarcie. Wybucha wojna... Na zachodzie zmęczeni konfliktem bracia Inog i Anog utrzymują na swym terenie kruchy pokój. Starając się ignorować zagrożenie ze strony Gothy i Trelis - próbują unormować życie skołatanego ludu. Na wschodzie Lee trzyma swych ludzi z dala od politycznych waśni, będąc przekonan

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Articles

No articles were found matching the criteria specified. We suggest you try the article list with no filter applied, to browse all available. Join now to share your own content, we welcome creators and consumers alike and look forward to your comments.

Comments
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

You may also like
Alpha City Patch - Gothic 2

Alpha City Patch - Gothic 2

Role Playing

This is a little Texture-Patch to make Khorinis look like in the Gothic 2 Alpha Screenshots.

Xeres' Return

Xeres' Return

Role Playing

Xeres' Return is one of the biggest Gothic 2 modifications. It has a completely new story set in old worlds like the city Khorinis or Jharkendar and own...

Gothic II: Warsong

Gothic II: Warsong

Role Playing

Gothic II: Warsong is a fan made sequel for the critically acclaimed Gothic II. Developed by Grim Reaper Interactive, a romanian modding team formerly...

L'hiver Edition Vanilla Gothic

L'hiver Edition Vanilla Gothic

Role Playing

Choose from optional features of L'hiver Edition to enhance Gothic 2! These packages don't change any gameplay features, nor they alter any balance of...

Gothic 2 - Riisis Edition

Gothic 2 - Riisis Edition

Role Playing

'Gothic 2 - Riisis Edition' will be a content mod. It adds new possibilities to the game, such as shield combat, new animations, new spells, new items...

Sailors of the Storm

Sailors of the Storm

Role Playing

Sailors of the Storm is a story about ordinary people who came to live in extraordinary times. Times of violence and war. Play as a young deserter from...