A więc wojna! Granice Księstwa Juckiego zostały przekroczone przez carskie wojska. Mimo zdecydowanego oporu wojowników Kniazia Zełenskiego, najeźdźcy poruszają się naprzód, w ciągu kilku dni ogarniając wojenną pożogą większość terytorium Księstwa oraz odcinając komunikację między większymi ośrodkami, które nadal pozostają niezdobyte. W chwili obecnej obie strony przygotowują się do decydującego starcia, mającego lada dzień rozegrać się pod murami stołecznego Żemijowska. Tymczasem zachodnia część kraju zalewana są kolejnymi falami uchodźców uciekających przed wojną. Mimo ofiarnej pomocy wolontariuszy i kapłanów z krajów ościennych, sytuacja cywilów jest niezwykle trudna. A stanie się jeszcze trudniejszą, jeśli zbrodnie wojenne żołdaków Wladymira nie zostaną powstrzymane...

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Post article Articles

No articles were found matching the criteria specified. We suggest you try the article list with no filter applied, to browse all available. Post article and help us achieve our mission of showcasing the best content from all developers. Join now to share your own content, we welcome creators and consumers alike and look forward to your comments.

Add file RSS Files
Na Pohybel

Na Pohybel

Full Version

A więc wojna! Granice Księstwa Juckiego zostały przekroczone przez carskie wojska. Mimo zdecydowanego oporu wojowników Kniazia Zełenskiego, najeźdźcy...

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

You may also like
Gladiator

Gladiator

Role Playing

Total conversion mod for Gothic II: Gold Edition created by OrtegaX & Damianut & Gladiator Team. The axis of the mod is several dozen fights during tournaments...

Pirate Life

Pirate Life

Role Playing

English version of german Piratenleben,one of a first conversion of Gothic 2 NOTR. 10 to 15 hours gameplay in Jarkhendar

Gothic II: Warsong

Gothic II: Warsong

Role Playing

Gothic II: Warsong is a fan made sequel for the critically acclaimed Gothic II. Developed by Grim Reaper Interactive, a romanian modding team formerly...

Gothic 2 Espanso

Gothic 2 Espanso

Role Playing

Mod basata sugli scripts originali di gothic 2 la notte del corvo. Sono stai utilizzati materiali da altre mod come ad esempio l'hiver edition, la scripts...

Die Legion-The Legion english version

Die Legion-The Legion english version

Role Playing

Author: Eldar Elrador Added: 08/05/2021 The black mage Rembel has been defeated, but the wanderer's journey is not yet over. He sets out to find a mysterious...

Xeres' Return

Xeres' Return

Role Playing

Xeres' Return is one of the biggest Gothic 2 modifications. It has a completely new story set in old worlds like the city Khorinis or Jharkendar and own...

Gothic 2 Noc Kruka: Na pohybel mod

You do not have permission to update the connected twitter accounts.

We recommend you return to the twitter list and browse the links from there. If the problem persists, contact us with the details.