-Opis- Przetłumaczyłem wszystkie talenty i nowe teksty napisane przez Flasha, już nie musiecie grać po angielsku. Tak, nie ma za co. :P -Wersja 1.1- Poprawione błędy językowe, interpunkcyjne i ortograficzne. Przetłumaczyłem także receptury i opisy eliksirów. -Wersja 1.2- Wykonana dla Full Combat Rebalance 2 1.1 Dodana kopia pliku pl0.w2strings -Credits- Mod wykonany oczywiście przez genialnego pracownika CDPR, Flasha! Dziękujemy!

Add file Report Spolszczenie FCR2 v1.1 Polish Language Pack
Filename
FCR2_Spolszczenie.zip
Category
Patch
Uploader
Rustine
Added
Size
10.91mb (11,439,207 bytes)
Downloads
1,744 (1 today)
MD5 Hash
81840cce0251c155c0f417c4c09c58bc
Embed Button
Embed Widget

If you like Spolszczenie Full Combat Rebalance 2, show your support by giving them a vote in the 2016 Mod of the Year awards

Description

-Wersja 1.2- Wykonana dla Full Combat Rebalance 2 1.1 Dodana kopia pliku pl0.w2strings

Preview
Spolszczenie FCR2 v1.1 Polish Language Pack
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Follow Report Profile
Icon
The Witcher 2: Assassins of Kings
Creator
Rustine
Contact
Send Message
Release date
Mod watch
Follow
File
Browse
Files
New
Add file
Report
Report
Share
Related Games