V současné době se pracuje na demoverzi modifikace běžicí na source enginu, konkrétně modifikace je tvořená do hry Half-life 2: Episode two. Tento projekt ponese název Dreamtime a časová linie se odehrává mezi Half-lifem 1 a Half-lifem 2. Hráči se mohou těšit na různorodé prostředí ve finalní verzi,minimalně zajimavý příběh a různorodou herní náplň i atmosféru.Ve finalní verzi se můžete těšit na 14 kapitol a dva různá zakončení hry.Demoverze neponese moc příběhových aspektů abychom celý příběh neprozradily předem a bude se odehrávat vlokácích které ve hře nenajdete nebo které budou ve finalní verzi pozměněny.Vydaní demoverze se odhaduje na konec Jara-začátkem léta

Add file Report Dreamtime demo
Filename
Dreamtime_demo.exe
Category
Demo
Uploader
Krymotgames
Added
Size
12.59mb (13,205,198 bytes)
Downloads
140 (1 today)
MD5 Hash
1abb8bc4447406e472a21e2814af0e47
Embed Button
Embed Widget
Description

Hal-life- Episode two: Dreamtime mod Demo. Krymot games cz

Preview
Dreamtime demo
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Follow Report Profile
Icon
Half-Life 2: Episode Two
Creator
Krymotgames
Contact
Send Message
Release date
Mod watch
Follow
File
Browse
Files
New
Add file
Report
Report
Share
Related Games
Half-Life 2: Episode Two
Half-Life 2: Episode Two First Person Shooter