Poland is a country in Central Europe, bordered by Germany to the west; the Czech Republic and Slovakia to the south; Ukraine, Belarus and Lithuania to the east; and the Baltic Sea and Kaliningrad Oblast, a Russian exclave, to the north. Poland is also a member of the European Union, NATO, United Nations, World Trade Organization, and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
F-16 Jastrząb
embed
share
view previous next
Share Image
Share on Facebook Tweet Email a friend
Embed Image
Comments
Maajki
Maajki

No nieźle xd

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Tesel
Tesel

interesujące, chciałbym kiedyś zagrać w to kiedy skończysz ;)

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Ignatz
Ignatz

Przydaloby sie polskie wojo w jakims RTS-ie:)

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Brother_Aztec
Brother_Aztec

Może mod do red alert'a 3:) W lol'u już mamy u Xin'a swojego skina wiec czemu nie zrobić armii w Age of Empires;p;p

Reply Good karma Bad karma+1 vote
zimon2210
zimon2210

Kiedyś zacząłem nawet konkretnie pracować nad modem do C&C:Generals, z założenia miałem tylko dodać Polską armię i zaprzęgłem nawet do pomocy znajomych grafików.
Szkoda, że jakoś czasu i później też chęci brakło :(

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Description

też z mojego projektu :P

Details
Date
By
Ilves
Size
1920×1080
Options
URL
Embed
Embed Thumb
Share
New
Add media
Feed
RSS
Report
Report