Poland is a country in Central Europe, bordered by Germany to the west; the Czech Republic and Slovakia to the south; Ukraine, Belarus and Lithuania to the east; and the Baltic Sea and Kaliningrad Oblast, a Russian exclave, to the north. Poland is also a member of the European Union, NATO, United Nations, World Trade Organization, and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Rosomak
embed
share
view previous next
Share Image
Share on Facebook Tweet Email a friend
Embed Image
Comments
Tracha
Tracha

To jest ten rosomak ;)

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Akczam
Akczam

Wolverine XD

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Chinka
Chinka

Many people think Rosomak is Polish :P

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Thompson.pl Author
Thompson.pl

Tak jest Fiński, ale chroni chłopaków na różnych zadupiach na całym świecie.

Reply Good karma+2 votes
arivax
arivax

rosomak = fińska patria

Reply Good karma Bad karma+3 votes
dembol754
dembol754

Fiński może w 60%, my dodaliśmy wieże, dodatkowy pancerz, nowy silnik i działko.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
lolek00
lolek00

Jeszcze Dzika i Żubra brak :P

Reply Good karma Bad karma+1 vote
lol3r_86
lol3r_86

Translations to english people:

@Tracha: This is the wolverine ;)
@Thompson.pl: No, actually its Finnish, but it still protects our guys (Polish soldiers) in all those shitholes around the world.
@We still have to see warthog and Żubr* :P

*polish cousin of your USA Buafflo

Reply Good karma Bad karma+5 votes
Jastrząb
Jastrząb

Nie ważne kto produkował ważne że mamy go w naszym uzbrojeniu.Tak jak F-16 czy herkulesy.jeszcze całkiem niedawno Nysy z przywieszonym karabinem teraz to.Tak trzymać.

Reply Good karma Bad karma+3 votes
arivax
arivax

f-16 i herkulesy to przestarzałe kupy złomu

Reply Good karma Bad karma+2 votes
zimon2210
zimon2210

A płacili jak za nówki :D
Szkoda że nasze polskie Iskry nie są dofinansowywane przez rząd :/

Reply Good karma Bad karma+2 votes
!!!karmenjell
!!!karmenjell

cool

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Description

Polska armia uczestniczy/ła w wielu misjach zagranicznych NATO m.in. w Bośni , Czadzie ,Afganistanie i Iraku.

Details
Date
Size
800×533
Options
URL
Embed
Embed Thumb
Share
New
Add media
Feed
RSS
Report
Report