Post tutorial RSS GoldSrc Origin Outside +-4096 Hatası Çözümü [TR]

Origin Outside +-4096 Half-Life, Counter-Strike veya başka bir GoldSrc oyunu için harita compile ederken karşılaşabileceğiniz en zorlayıcı hatalardan birisidir.

Posted by on - Intermediate Mapping/Technical

Bİr haritayı Compile(Derleme) ederken en çok karşılaşılan hatalardan birisidir. Bu hatanın nedeni yapmış olduğunuz haritanın Compiler tarafından desteklenen büyüklüğü aşmasıdır. En büyük belirtisi bir Entity'yi Editor'de bir yere koyduğunuzda Compile edildikten sonra o Entity'nin koyduğunuz nokta dışında bir yerde olmasıdır.

Öncelikle eksen mantığını öğrenelim. 3D ortamlarda 3 temel eksenimiz vardır. X , Y ve Z eksenleri. Her eksenin iki yönü vardır. + ve - yönleri. Örnek : TOP(üst) görünüşte sağ tarafa doğru gittiğinizde X+ yönüne gidersiniz. Sol tarafa giderseniz X- yönüne gidersiniz. Bu eksenler sayesinde bir bileşenin olduğu konum koordinat biçiminde belirlenir. Bu eksenlerin hepsinin kesiştiği nokta Origin noktasıdır. Haritanızın merkezi Origin'dir. Origin noktası Koordinat sisteminde X0 , Y0 , Z0 olarak gözükür. X , Y ve Z eksenleri dışında Pitch , Yaw ve Roll (A , B , C) gibi dairesel eksenlerde vardır. Eksen ve koordinatları öğrendiğimize göre Origin Outside hatasının ne olduğunu öğrenebiliriz.


GoldSrc'de haritalarımızı istediğimiz kadar büyük yapamayız. Programlama bilginiz varsa yapabilirsiniz. Haritalarımızdaki sınırlandırma her eksen ve her yön için 4096'dır. X ekseni üzerinden örnek vereyim. X ekseninin + yönünde 4096 , - yönünde 4096 birim büyüklüğünde bir harita yapabilirsiniz. Yani bir eksen iki yöndeki toplam harita uzunluğu 8192 birim olmalıdır. 4096 birim büyüklüğünü aşarsanız Origin Outside hatası ile karşılaşırsınız. Tekrar üzerinden geçeyim. Haritanın tek eksen yönündeki uzunluğu 4096 , Tüm uzunluğu 8192 olmalılıdır.

Sınırları aşıp aşmadığınızı görmek için haritanız açıkken CTRL + A tuşlarına basıp haritadaki tüm bileşenleri seçin. SEçim alanının alt kısmında ve sağ tarafında Bileşenlerin toplam uzunluğu yazacak. Haritanızdaki bileşenlerin uzunluklarını göremiyorsanız F2 tuşuna basıp ayarlara girin. 2D Views sekmesine tıklayın. "Draw sizing info" seçeneğini aktif edin. Alt taraftaki ok seçeneğine basıp ayarları kaydedip çıkın. Artık Editor'de 2 boyutlu görünüşlerdeki bileşenlerin uzunluklarını göreceksiniz. Bu sayede haritanızın boyutları ölçebilirsiniz. SEçim alanının boyutları 8192'yi geçiyorsa ve bu sınırdan ötede bir Entity varsa Origin Outside hatası alırsınız. Hatayı çözmek için haritanızı daha küçük şekilde yapmalısınız.

Origin Outside +-4096 hatasının nedenini umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız yerleri yorumlarda belirtebilirsiniz.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.