podstawka moda przeznaczona pod patch v1.10 mod ma wiele nie dopracowań bo jest w fazie teksów i rozbudowy będzie co trochę aktualizowany i wprowadzane zmiany i poprawki... instalacja wypakuj pliki z folderu moda do gry diablo 2 lord i podmień wszystkie pliki odpal poprzez (Configurator WoM) w razie problemów z odpaleniem pisz

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Post article Articles

No articles were found matching the criteria specified. We suggest you try the article list with no filter applied, to browse all available. Post article and help us achieve our mission of showcasing the best content from all developers. Join now to share your own content, we welcome creators and consumers alike and look forward to your comments.

Add file RSS Files
Edytory editors file d2

Edytory editors file d2

Modelling Tool

paczka programów do edycji plików mpq.txt.dc6 oraz wiele więcej edytors d2 files mpq.txt.dc6 good fan

patch v1.10 1.0.3a T.M test mod

patch v1.10 1.0.3a T.M test mod

Patch

Poprawka zdobywania doświadczenia ze stworków / Creature experience gain fix

patch v1.10 1.0.2a T.M test mod

patch v1.10 1.0.2a T.M test mod

Patch 3 comments

Poprawki ui palety akt 2-3-4-5 wrzucić do gry z modem i podmienić pliki ,poprzedni patch v1.0.1b zawiera błąd data/global/ui/ui/ a powinno być data/global/ui...

patch v1.10 1.0.1a T.M test mod

patch v1.10 1.0.1a T.M test mod

Patch 1 comment

poprawka do podstawki moda v1.10 1.0.1b wprowadza trochę zmian i usuwa część błędów dzięki wtyce gra teraz działa w rozdzielczości 1024x768...

v1.10 1.0.0a T.M test mod

v1.10 1.0.0a T.M test mod

Full Version 2 comments

zmiany interfejsu,skrzynki,plecaka,pomocników,kh,panel,zmiany wioska akt1,nowe przedmioty,plaugy,d2mod system, wgrane sporo wtyczek, nowe prefiksy i...

Comments  (0 - 10 of 25)
DoubtFuLMind
DoubtFuLMind

Hey Wiornik. Whats the state of the mod? do u still work on it? is it complete?
And a quick feedback, i find the graphics of inventory, stash etc very bad... why u use those ? :D

Reply Good karma Bad karma+1 vote
wiornik Creator
wiornik

I quit working on this mod. There is a big mess with various things, it was a kind of learning to mod for a certain period of time. I'm not the best modder but I like to bury myself every now and then. I went back to picking a bit, but with a different old mod of another mod called antibalans v24. mod didn't have many interesting solutions but I played a lot on it, I think it was my first mod hehe

Reply Good karma+1 vote
DoubtFuLMind
DoubtFuLMind

---
the mod constantly errors.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
wiornik Creator
wiornik

Maybe, but I won't work with this modification any further

Reply Good karma+1 vote
Guest
Guest

not english?

Reply Good karma Bad karma0 votes
wiornik Creator
wiornik

the mod base was made in pl. if someone could change the language from pluggy to eng, it is possible that some things will not have a name or the game will be simplified

Reply Good karma+1 vote
Guest
Guest

Witam A można w wersji na D2SE

Reply Good karma Bad karma0 votes
andsimo
andsimo

I delete the mod in D2SE variant on this link, thanks for attention.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
wiornik Creator
wiornik

Raczej nie będzie moja modyfikacja działać z d2se mod managerem jest kilka plików dll z edytowanych hex edytorem i nie są one kompatybilne z plikami które zawiera d2se mm , ale jak chcesz możesz na własną rękę pokombinować wrzuć wszystkie pliki do folderu mods zrób folder o nazwie (dowolnej mojego moda) i spróbuj po podmieniać pliki wywnętrz patchy d2se dll/exe/ itd to co zawiera patch 1.10 , moze uda się go odpalić metodą prób i błędów , ja korzystam z configurastora wom by uniknąć problemów z craschowaniem się gry itd z innymi programami do odpalania modów, jak by ktoś pomógł ogarnąć pliki dll i przerobić d2mod-system pod patch 1.13 albo 1.14 to bym przeniósł go pod ten patch , w dalszym czasie prawdopodobnie porzucę kilka pomysłów i plugin-ów z 1.10 bo sporo rzeczy nie działa we wtyczkach do d2m-s na rzecz właśnie patcha 1.14

Reply Good karma+1 vote
andsimo
andsimo

You can check D2SE version and re-upload the file here

Reply Good karma Bad karma+1 vote
wiornik Creator
wiornik

hello no longer work on this mod until further notice

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Tags