Current project: Desert War Project mod - Multiplayer mod for Men of War Assault Squad. Mod about war in North Africa 1940-1943.

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Report RSS US Army WIP (view original)
US Army WIP
embed
share
view previous next
Share Image
Share on Facebook Tweet Email a friend
Embed Image
Comments
Thompson.pl
Thompson.pl

Nieźle się musiałeś namęczyć by przerobić ziomków z Wietnama. Fajnie wyszło.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Windmaker Author
Windmaker

Dzięki :) Sama tekstura jest stosunkowo czytelna do przeróbki. Gorzej z modelami - przykładowo na tym screenie żołnierze to "wersja napakowana" żołnierzy niestety model ma... chustę na głowie więc zmieniając teksturę żołnierze mają z tyłu głowy "dziwne coś". W grze będę więc wykorzystywał tylko wersję mniej postawną :) Zamierzam jeszcze trochę kolory dopracować.

Reply Good karma+2 votes
Barbedwire_Cule
Barbedwire_Cule

Zeke Wolff

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Description

Just a WIP screenshot of some stuff.

Details
Date
Size
1920×1080
Options
URL
Embed
Embed Thumb
Share
Feed
RSS
Report
Report