The mod is about Czechoslovakia. You must wanted Death or Dishonor. All is in the Czech language!!

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Post article RSS Articles

V tomto patchi jsou přidané nové věci v národním stromě, a nová monarchystická ideologie.

Prosím za radu, protože když chci změnit něco u národního stromu u Maďarska ne u Rumunska, nenačte se mi pak národní strom té země.

Add file RSS Files
Victory! of the Czechoslovakia patch 0.0.5

Victory! of the Czechoslovakia patch 0.0.5

Patch 1 comment

Victory! of the Czechoslovakia patch 0.0.5

Victory! of the Czechoslovakia patch 0.04

Victory! of the Czechoslovakia patch 0.04

Patch 1 comment

nové focusy

Victory! of the Czechoslovakia patch 0.03 (česká verze)

Victory! of the Czechoslovakia patch 0.03 (česká verze)

Patch

nový velitel a nové focusy

Victory! of the Czechoslovakia patch 0.02 (česká verze)

Victory! of the Czechoslovakia patch 0.02 (česká verze)

Patch

verze 0.02 v blízké době bude patch 0.03 který opraví všechny chyby

Victory! of the Czechoslovakia patch 0.01 (česká verze)

Victory! of the Czechoslovakia patch 0.01 (česká verze)

Patch 1 comment

Toto je první verze tohoto módu. Tato verze je v češtině!

Comments
supergogo7
supergogo7

Je v plánu nějaký update?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Armaxton
Armaxton

:O tak jo

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Tags