Spolszczenie do Majesty Gold HD - v0.1 (BETA)

(Polish localization for Majesty Gold HD)

Spolszczenie było przygotowywane na wersji Majesty HD v1.5.2.28 z serwisu GOG. Będzie jednak działać prawdopodobnie z każdą wersją Majesty HD.

Instalacja:

- Zrób kopię zapasową folderów Data i Quests w głównym katalogu gry.
- Skopiuj katalogi Data i Quests z katalogu spolszczenia do głównego katalogu gry, nadpisując istniejącą zawartość.

Deinstalacja:

- Przywróć utworzoną w czasie instalacji kopię zapasowa folderów Data i Quests.

Co jest spolszczone:

- Film wprowadzający.
- Teksty i dźwięki z podstawowej części gry.
- Interfejs użytkownika w grze.

Co nie jest spolszczone:

- Ekran wyboru questu (w tym nazwy questów na nim).
- Zawartość z dodatku "Północna Ekspansja".
- Ekrany questów "downloadable" i "freestyle".
- Interfejs użytkownika w menu głównym.

Znane usterki:

- Wyświetlanie niektórych polskich znaków w nazwach niektórych budynków na ekranie ich podglądu (np. KUźNIA, zamiast KUŹNIA; ŚWIąTYNIA zamiast ŚWIĄTYNIA).

Autorstwo:

Na potrzeby niniejszego spolszczenia nie została wykonana żadna praca translatorska:
- dubbing pochodzi z oryginalnego wydania polskiego z 2000 roku.
- teksty pochodzą w znacznej większości z oryginalnego wydania polskiego z 2000 roku, niektóre brakujące teksty zostały dobrane z wydania "Złota Edycja".

Narzędzia:

Do stworzenia niniejszego spolszczenia zostały użyte narzędzia do obsługi plików CAM i STRT mojego autorstwa:
Github.com

Do przeglądania plików gry w początkowym etapie pracy używałem programu FxRipper v1.4.

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Post article Articles

No articles were found matching the criteria specified. We suggest you try the article list with no filter applied, to browse all available. Post article and help us achieve our mission of showcasing the best content from all developers. Join now to share your own content, we welcome creators and consumers alike and look forward to your comments.

Add file RSS Files
Majesty HD PL v0.1

Majesty HD PL v0.1

Patch

Polish localization for Majesty Gold HD. Zagraj w Majesty w wersji HD z oryginalnym polskim dubbingiem!

Comments
Guest
Guest

Dzięki za to <3

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

You may also like
Tsardoms Total War

Tsardoms Total War

Real Time Strategy

Tsardoms: Total War is a M2TW and Kingdoms modification that focuses on the Balkans, Near East, Eastern and Central Europe, Italy and Switzerland, starting...

Ultimate Edition - HD Patch & Overhaul (EN/FR/DE)

Ultimate Edition - HD Patch & Overhaul (EN/FR/DE)

Real Time Strategy

Ultimate Mod for Knights of Honor, it's not only a compilation of older mods, it's a complete lorefriendly rework. New content, new music, new quest...

Stainless Steel

Stainless Steel

Real Time Strategy

A combination of bug fixes, many small mods, better AI and AI armies, more provinces, graphical improvements and many other campaign and battle map changes...

G.M.B. mod

G.M.B. mod

Real Time Strategy

The main goal of the mod is to completely improve the Strongold Crusader game without changing the game concept and balance. Modification is easily customized...

Realms Forgotten

Realms Forgotten

Real Time Strategy

Realms Forgotten is a mod overhaul that brings a world at the brink of dramatic events. Know as Aeurth, in the oldest language, what is known from the...

Stronghold "Duc" Edition

Stronghold "Duc" Edition

Real Time Strategy

8 New Lords replacing some old ones 200 New Quotes (In English) New AIVs New Interface New Music Reskin of the game using Stronghold I Unofficial Crusader...

Tags

Spolszczenie Majesty Gold HD has not been tagged yet.