Co oferuje mod? Od 4 do 6 godzin rozgrywki; Stary, ale zmieniany świat: Zamek Starego Obozu, objęty awanturowaniem przyrody; Nowa fabuła, nawiązująca z historią oryginału; Spotkanie ze starymi znajomymi i zupełnie nowe postacie; Kilka wariantów przejścia głównego wątku fabularnego; Koło 30 szczegółowo przemyślanych i atrakcyjnych zadań z kilkoma wariantami decyzji, wzajemna korelacja i następstwa wyboru; Dodano umiejętność "Przekonywanie"; Dodano grę w kościanego pokera (screen); Dodano osiągnięcia (bardziej znane jako acziwki) (screen); Dodano pas doświadczenia; Nowe modele i animacje; Parę przyjemnych drobiazgów (ikony handlu, kradzieży itp.);

Add media RSS Grzesznicy PL (view original)
Grzesznicy PL
embed
share
view previous
Share Image
Share on Facebook Tweet Email a friend
Embed Image
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Description

Wielcy bohaterowie... Pojawiają się i znikają z życia prostych ludzi, jak słońce które wschodzi na krótko. Co jednak wybrańcy pozostawiają po sobie? Rozkwit? Chaos? szaleństwo? Tego własnie się dowiecie. Bezimienny odpłynął na "Esmeraldzie". Lord Hagen szykuje się do ataku na Górniczą Dolinę. Wola bogów jest jednak inna. Dawny obszar kolonii karnej zalewa woda. Ocalał tylko zamek, obsadzony przez paladynów i grupę skazańców.
Na razie ocalał... Jesteś zwykłym skazańcem przypadkiem rzuconym w wir wydarzeń na zamku. Każdego dnia zamek staje mniej bezpieczna kryjówką. W każdej chwili może znaleźć się pod wodą i trzeba szukać sposobu jak opuścić to przeklęte miejsce.

Details
Date
Size
1440×900
Options
URL
Embed
Embed Thumb
Share
New
Add media
Feed
RSS