Wielcy bohaterowie... Pojawiają się i znikają z życia prostych ludzi, jak słońce które wschodzi na krótko. Co jednak wybrańcy pozostawiają po sobie? Rozkwit? Chaos? szaleństwo? Tego właśnie się dowiecie. Bezimienny odpłynął na "Esmeraldzie". Lord Hagen szykuje się do ataku na Górniczą Dolinę. Wola bogów jest jednak inna. Dawny obszar kolonii karnej zalewa woda. Ocalał tylko zamek, obsadzony przez paladynów i grupę skazańców.
Na razie ocalał... Jesteś zwykłym skazańcem przypadkiem rzuconym w wir wydarzeń na zamku. Każdego dnia zamek staje mniej bezpieczna kryjówką. W każdej chwili może znaleźć się pod wodą i trzeba szukać sposobu jak opuścić to przeklęte miejsce.

Me and my team did not create this modification! We only have translated it into Polish. The creators of this modification are Russians. And here is the original, the Russian title - "Грешники" ("Sinners" in English). Here's a link to the homepage of the Russian modification click.

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Post article Articles

No articles were found matching the criteria specified. We suggest you try the article list with no filter applied, to browse all available. Post article and help us achieve our mission of showcasing the best content from all developers. Join now to share your own content, we welcome creators and consumers alike and look forward to your comments.

Add file RSS Files
Grzesznicy PL

Grzesznicy PL

Full Version

Co oferuje mod? Od 4 do 6 godzin rozgrywki; Stary, ale zmieniany świat: Zamek Starego Obozu, objęty awanturowaniem przyrody; Nowa fabuła, nawiązująca...

Comments
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Thorusus
Thorusus

Yay, yet another polish mod that won't be translated to english...

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Drakon1590 Creator
Drakon1590

We did not create this modification, but the Russians. We just created a Polish translation.

Reply Good karma+2 votes
Guest
Guest

Please say that there will be an english translation , please...

Reply Good karma Bad karma0 votes
Drakon1590 Creator
Drakon1590

Sorry, but our team is involved only in creation Polish translations to modifications, so we do not create the English translation for this mod. But you can search on the internet, maybe somewhere you can find the English translation of this mod, if someone created it. And here is the original title - "Грешники (ru) / Sinners (eng)".

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

You may also like
Golden Gate 2: Goddess Heart

Golden Gate 2: Goddess Heart

Role Playing

Golden Gate 2: Goddess Heart tells the story of young hunter Morris, whose past is very mysterious. The action takes place a few years after the events...

L'Hiver PL

L'Hiver PL

Role Playing

Główną atrakcją moda jest zmodyfikowana oprawa graficzna, rozszerzone lokacje Khorinis i (w mniejszym stopniu) Górniczej Doliny. Jarkendar został...

Merlin's Texturepack - Gothic 2

Merlin's Texturepack - Gothic 2

Role Playing

Merlin's Texturepack is a Gothic 2 graphic mod which tries to stay as close to the original as possible and to embrace the style of it and take it onto...

Alpha City Patch - Gothic 2

Alpha City Patch - Gothic 2

Role Playing

This is a little Texture-Patch to make Khorinis look like in the Gothic 2 Alpha Screenshots.

Spruces-Setting-Testmod

Spruces-Setting-Testmod

Role Playing

I want to make a little setting-test for a climate zone, which doesn't exist in Gothic 2 The Night of the Raven. My objectives are big spruces and the...

Yet Another Unofficial Patch

Yet Another Unofficial Patch

Role Playing

An immense unofficial upgrade for the classic RPG, staying mostly faithful and lore friendly to the game's source content, while fixing bugs and enhancing...