Wielcy bohaterowie... Pojawiają się i znikają z życia prostych ludzi, jak słońce które wschodzi na krótko. Co jednak wybrańcy pozostawiają po sobie? Rozkwit? Chaos? szaleństwo? Tego właśnie się dowiecie. Bezimienny odpłynął na "Esmeraldzie". Lord Hagen szykuje się do ataku na Górniczą Dolinę. Wola bogów jest jednak inna. Dawny obszar kolonii karnej zalewa woda. Ocalał tylko zamek, obsadzony przez paladynów i grupę skazańców.
Na razie ocalał... Jesteś zwykłym skazańcem przypadkiem rzuconym w wir wydarzeń na zamku. Każdego dnia zamek staje mniej bezpieczna kryjówką. W każdej chwili może znaleźć się pod wodą i trzeba szukać sposobu jak opuścić to przeklęte miejsce.

Me and my team did not create this modification! We only have translated it into Polish. The creators of this modification are Russians. And here is the original, the Russian title - "Грешники" ("Sinners" in English). Here's a link to the homepage of the Russian modification click.

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Post article Articles

No articles were found matching the criteria specified. We suggest you try the article list with no filter applied, to browse all available. Post article and help us achieve our mission of showcasing the best content from all developers. Join now to share your own content, we welcome creators and consumers alike and look forward to your comments.

Add file RSS Files
Grzesznicy PL

Grzesznicy PL

Full Version

Co oferuje mod? Od 4 do 6 godzin rozgrywki; Stary, ale zmieniany świat: Zamek Starego Obozu, objęty awanturowaniem przyrody; Nowa fabuła, nawiązująca...

Comments
Guest
Guest

Dude, can u please give us the dialogues of this mod, so we cand google translate them ? I think it will be playable

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Thorusus
Thorusus

Yay, yet another polish mod that won't be translated to english...

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Drakon1590 Creator
Drakon1590

We did not create this modification, but the Russians. We just created a Polish translation.

Reply Good karma+2 votes
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

You may also like
L’Hiver 1.3 Pure Edition English

L’Hiver 1.3 Pure Edition English

Role Playing

L’Hiver 1.3 Pure Edition EN In short: The author takes the world from L'Hiver 1.3(last verion up to now), but removes familiar mechanics from it, such...

Gothic II - Z życia złodzieja PL

Gothic II - Z życia złodzieja PL

Role Playing

Features modification: -Incredible story of a young thief -39 different tasks - often with different endings -interesting NPCs, who have their own story...

Karibik - Caribbean Stories

Karibik - Caribbean Stories

Role Playing

Caribbean Stories is a Gothic II Mod, that plays in a complete new world. The modification has a very interessting story, that provides 8 - 10 hours playing...

Gothic 2 Espanso

Gothic 2 Espanso

Role Playing

Mod basata sugli scripts originali di gothic 2 la notte del corvo. Sono stai utilizzati materiali da altre mod come ad esempio l'hiver edition, la scripts...

Uriziel

Uriziel

Role Playing

Uriziel is a german Gothic Mod about the story of the magic sword "Uriziel" developed by PainDevs

Gothic II : Grofal Valley

Gothic II : Grofal Valley

Role Playing

Polish modification for Gothic II : NotR. Description (in polish language): Wojna w Myrtanie zakończyła się ponad dwa lata temu, a jej mieszkańcy...

Grzesznicy PL mod for Gothic II - The Night of the Raven

You do not have permission to update the connected twitter accounts.

We recommend you return to the twitter list and browse the links from there. If the problem persists, contact us with the details.