Jest to historia pewnego młodego farmera z Khorinis, który został porwany przez smoka do nieznanego mu świata. Twoim zadaniem jest odnalezienie się w nowym miejscu i stawienie czoła niebezpieczeństwom. Czy uda ci się przeżyć i odnaleźć drogę powrotną do Khorinis? Kto wie...

Add file Report Poradnik - Juran PL
Filename
Poradnik_-_Juran_PL.7z
Category
Guides
Uploader
Magier
Added
Size
19.11mb (20,040,798 bytes)
Downloads
5,315 (1 today)
MD5 Hash
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Embed Button
Embed Widget
Description

Ponad dwustustronicowy poradnik do modyfikacji "Juran PL".

Preview
Poradnik - Juran PL
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Follow Report Profile
Icon
Gothic II - The Night of the Raven
Developer
White&Red Group
Contact
Send Message
Homepage
Themodders.org
Release date
Mod watch
Follow
File
Browse
Files
New
Add file
Report
Report
Share
Related Games
Related Groups
White&Red Group
White&Red Group Developer & Publisher