Jest to historia pewnego młodego farmera z Khorinis, który został porwany przez smoka do nieznanego mu świata. Twoim zadaniem jest odnalezienie się w nowym miejscu i stawienie czoła niebezpieczeństwom. Czy uda ci się przeżyć i odnaleźć drogę powrotną do Khorinis? Kto wie...

Add file Report Juran PL - Poradnik
Filename
Poradnik_-_Juran_PL.7z
Category
Guides
Uploader
Magier
Added
Size
19.11mb (20,040,798 bytes)
Downloads
5,390 (1 today)
MD5 Hash
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Embed Button
Embed Widget
Description

Ponad dwustustronicowy poradnik do modyfikacji "Juran PL".

Preview
Juran PL - Poradnik
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Follow Report Profile
Icon
Gothic II - The Night of the Raven
Developer
White&Red Group
Contact
Send Message
Release date
Mod watch
Follow
File
Browse
Files
New
Add file
Report
Report
Share
Related Games
Related Groups
White&Red Group
White&Red Group Developer & Publisher