Jest to historia pewnego młodego farmera z Khorinis, który został porwany przez smoka do nieznanego mu świata. Twoim zadaniem jest odnalezienie się w nowym miejscu i stawienie czoła niebezpieczeństwom. Czy uda ci się przeżyć i odnaleźć drogę powrotną do Khorinis? Kto wie...

Add media Report RSS Juran intro [polish ver.]
Comments
Rysa Author
Rysa

This is original one: Youtube.com

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Details
Date
By
Rysa
Duration
Size
1280×720
Filename
INTRO_JURAN.wmv
Options
URL
Embed
Share
New
Add media
Feed
RSS
Report
Report