Jest to historia pewnego młodego farmera z Khorinis, który został porwany przez smoka do nieznanego mu świata. Twoim zadaniem jest odnalezienie się w nowym miejscu i stawienie czoła niebezpieczeństwom. Czy uda ci się przeżyć i odnaleźć drogę powrotną do Khorinis? Kto wie...

Add file Gothic II Juran PL 1.0
Filename
Juran_PL.exe
Category
Full Version
Uploader
Rysa
Added
Size
219.12mb (229,765,337 bytes)
Downloads
12,657 (1 today)
MD5 Hash
e2c315c4d421aa7424e432c4e36c96c9
Embed Button
Embed Widget
Description

Instalka z pełną wersja moda. Gorąco zapraszamy do gry.

Preview
Gothic II Juran PL 1.0
Comments
Guest
Guest

nie moGE pobrać modu czemu

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Follow Profile
Icon
Gothic II - The Night of the Raven
Developer
White&Red Group
Contact
Send Message
Release date
Mod watch
Follow
File
Browse
Files
New
Add file
Share
Related Games
Related Groups
White&Red Group
White&Red Group Developer & Publisher