Polska Armia 1989-2013, Jest to mod, ukazujący jakim uzbrojeniem, pojazdami itp. posługują się żołnierze na polu bitwy od roku 89 aż do współczesności. Mam zamiar stworzyć szereg kampanii o dokonaniu polskiej armii. Min kampanie: Misje stabilizacyjne na wschodzie, w afryce, Iraq 91, Iraq 2003, Afganistan. Mod będzie również posiadał misje z wykorzystaniem jednostek policji w samej Polsce. To dopiero początkowa faza, jednakże pracy jest mnóstwo, a ludzi bardzo niewiele, Proszę o pomoc w tworzeniu modu. Potrzebuje wszystkich tych, którzy tylko chcą pomóc.

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
bunkier
embed
share
view next
Share Image
Share on Facebook Tweet Email a friend
Embed Image
Post comment Comments
Guarden
Guarden Sep 8 2013 says:

Będziemy się w nim bronić?

+1 vote     reply to comment
AubeSangante
AubeSangante Nov 27 2013 says:

Nice.

+1 vote     reply to comment
Post a Comment
click to sign in

You are not logged in, your comment will be anonymous unless you join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) which we encourage all contributors to do.

2000 characters limit; HTML formatting and smileys are not supported - text only

Image Details
Date
Sep 8th, 2013
Size
1655×1005
Options
URL
Embed
Embed Thumb
Share
Report Abuse
Report media
Add Media
Members only