I'm a SC:BW modder, and a SC:BW map maker

Comment History  (0 - 30 of 394)
Tykous
Tykous @ B

I was thinking how propellers would work in space then I saw this :D

Reply Good karma+2 votes
Tykous
Tykous @ "THE IGNIS" UED Siege Walker remake

Looks like Mastodon

Reply Good karma+1 vote
Tykous
Tykous @ "THE IGNIS" UED Siege Walker is back

Look like Mastodon

Reply Good karma+1 vote
Tykous
Tykous @ SOTI II: The Champion & The Fallen (RPG)

국방부는 아직 완료되지 않은, 그래서 다운로드 링크가 없습니다

Reply Good karma+1 vote
Tykous
Tykous @ SOTI II: The Champion & The Fallen (RPG)

영어, 나는 한국어를 말할 수 없다주세요

Reply Good karma+1 vote
Tykous
Tykous @ Custom Immortal WIP

Example of Star Tool!

Reply Good karma+3 votes
Tykous
Tykous @ SOTI II: The Champion & The Fallen (RPG)

Mình đã làm 1 plugin, bạn vào Firegraft -> Plugins -> Add -> Tìm GPTP.qdp -> Save mod
Mediafire.com
sau khi vào game, tất cả unit từng cần Upgrade để tăng tầm tấn công và tốc độ di chuyển (Marine, Dragoon, Vulture, Zergling,...) sẽ ngay lập tức được áp dụng mà k cần upgrade trước.
Chúc bạn thành công ;)
P/S: nó đã ngốn cả buổi sáng của mình:P

Reply Good karma+1 vote
Tykous
Tykous @ SOTI II: The Champion & The Fallen (RPG)

bạn hỏi trên StarEdit xem

Reply Good karma+1 vote
Tykous
Tykous @ SOTI II: The Champion & The Fallen (RPG)

cần Plugin chăng?

Reply Good karma+1 vote
Tykous
Tykous @ SOTI II: The Champion & The Fallen (RPG)

bạn có thể cho tất cả unit thành Hero trong DatEdit -> Units -> Advanced

Reply Good karma+1 vote
Tykous
Tykous @ SOTI II: The Champion & The Fallen (RPG)

Use Tech là sử dụng spell mà bạn, đâu phải để sử dụng Upgrade.
Ý bạn là muốn unit có sẵn những upgrade đó mà k cần research trong nhà?

Reply Good karma+1 vote
Tykous
Tykous @ SOTI II: The Champion & The Fallen (RPG)

bạn nên extract một trong 2 mpq đó ra và add lại vào mpq còn lại

Reply Good karma+1 vote
Tykous
Tykous @ SOTI II: The Champion & The Fallen (RPG)

Tool: Firegraft
Xoá spell: Mở Firegraft → mở mod của bạn hoặc tạo mod mới → Click Button Sets → Tìm Unit muốn xoá spell → Tìm spell trong ô Button List → click chuột phải và Delete.
Tạo spell:
- Spell có sẵn cho unit: Mở Firegraft → mở mod của bạn hoặc tạo mod mới → Click Button Sets → Tìm Unit muốn add spell (nếu không có thì click chuột phải → Add Entry, điền tên bất kì, chọn set Basic Command → OK) → Add: Use Tech → chọn spell mình muốn → Position: 1 - 9 (vị trí của spell trên console điều khiển) → OK. Sau đó vào tab Dat Requirements → Use Tech → tìm spell vừa add → Click chuột phải trong ô Requirements → Add Item (2 lần). Sau đó click chuột trái vào "None", ở dưới chọn Opcode: Current unit is... Rồi chọn "None" còn lại, ở dưới chọn Parameter: *Unit cần add spell* (xoá "Is researched" nếu muốn spell đó k cần nghiên cứu nhưng vẫn dùng được hoặc thêm nếu muốn spell đó cần phải nghiên cứu) → Lưu lại và chạy mod
- Spell hoàn toàn mới:
+ Một spell đơn giản có thể đc tạo bằng cách chỉnh sửa iscript.bin, nhưng nó có giới hạn mỗi unit
+ Với plugin, bạn có thể tạo ra bất kì spell nào mình muốn, từ đơn giản đến phức tạp, nhưng bạn cần thành thạo lập trình C++, cái này mình chịu :P

Reply Good karma+1 vote
Tykous
Tykous @ New Project

Yes of course :) Let's play BG
Anyway, this summer I will return to modding and I am learning how to make plugin

Reply Good karma+2 votes
Tykous
Tykous @ New Project

Where did you get the retextured gate unlock Tempest and Star Relic ? It's so beautiful :D

Reply Good karma+2 votes
Tykous
Tykous @ Tykous

key ?? what key ?

Reply Good karma+1 vote
Tykous
Tykous @ non-mining/idle worker plugin

Oblivion hack can select idle worker when you click on the text

Reply Good karma+1 vote
Tykous
Tykous @ Archon preview

It looks like the Previewer speed was too fast.
You can decrease it by pressing numpad 1 and increase it with numpad 2, then press Spacebar rapidly to capture.
Or maybe you already know what I said above and you're having another problem =)

Reply Good karma+1 vote
Tykous
Tykous @ Baneling preview

you can take my baneling which is look better

Reply Good karma+2 votes
Tykous
Tykous @ SC:V news - Release and campaign

so you found the Infested Bunker ^^

Reply Good karma+3 votes
Tykous
Tykous @ Alpha SC: V campaign unit - Warhound

all of them have too fast animation

Reply Good karma+1 vote
Tykous
Tykous @ Zergling preview

No idle animation ???

Reply Good karma+2 votes
Tykous
Tykous @ StarCraft II Heart of the Swarm

ok seriously all graphics in this mod are stolen from Empires War (old Hybrids War) mod
YOU SUUUUUUUUUUUCK !!!!!!!!!!!!

Reply Good karma+2 votes
Tykous
Tykous @ StarCraft II Heart of the Swarm

the hybrid was stolen from old Hybrids War mod

Reply Good karma+2 votes
Tykous
Tykous @ High Templar preview

you should put a shadow beneath for them to look like floating

Reply Good karma+1 vote
Tykous
Tykous @ Protoss Warp Ray

no, there is a protoss model with that wing

Reply Good karma+2 votes
Tykous
Tykous @ Zealot and Stalker preview

I can send you zealot charge :)

Reply Good karma+1 vote
Tykous
Tykous @ Update

that waste more time, and I am lazy :P

Reply Good karma+1 vote
Level
Avatar
Avatar
Last Online
Country
Vietnam Vietnam
Gender
Male
Friends
Become friends
Member watch
Follow
Comment Statistics
Posts
394
Per day
0.2
Mentions
0
Members
8
Mods
124
Articles
23
Media
234
Downloads
13
Groups
2