I'm a SC:BW modder, and a SC:BW map maker

Comment History  (0 - 30 of 394)
Tykous
Tykous Feb 6 2015, 6:40pm says:

IskatuMesk :(

+2 votes   news: Starcraft: Burning Ground breaks the limits
Tykous
Tykous Feb 4 2015, 6:47am says:

I was thinking how propellers would work in space then I saw this :D

+2 votes   media: B
Tykous
Tykous Jul 19 2014, 11:23am says:

Looks like Mastodon

+1 vote   media: "THE IGNIS" UED Siege Walker remake
Tykous
Tykous Jul 11 2014, 7:19pm says:

Look like Mastodon

+1 vote   media: "THE IGNIS" UED Siege Walker is back
Tykous
Tykous Jun 10 2014, 1:35am replied:

국방부는 아직 완료되지 않은, 그래서 다운로드 링크가 없습니다

+1 vote   mod: SOTI II: The Champion & The Fallen (RPG)
Tykous
Tykous Jun 10 2014, 12:35am replied:

영어, 나는 한국어를 말할 수 없다주세요

+1 vote   mod: SOTI II: The Champion & The Fallen (RPG)
Tykous
Tykous Jun 9 2014, 2:50am says:

Example of Star Tool!

+3 votes   media: Custom Immortal WIP
Tykous
Tykous Jun 9 2014, 2:25am replied:

Mình đã làm 1 plugin, bạn vào Firegraft -> Plugins -> Add -> Tìm GPTP.qdp -> Save mod
Mediafire.com
sau khi vào game, tất cả unit từng cần Upgrade để tăng tầm tấn công và tốc độ di chuyển (Marine, Dragoon, Vulture, Zergling,...) sẽ ngay lập tức được áp dụng mà k cần upgrade trước.
Chúc bạn thành công ;)
P/S: nó đã ngốn cả buổi sáng của mình:P

+1 vote   mod: SOTI II: The Champion & The Fallen (RPG)
Tykous
Tykous Jun 7 2014, 10:52am replied:

bạn hỏi trên StarEdit xem

+1 vote   mod: SOTI II: The Champion & The Fallen (RPG)
Tykous
Tykous Jun 7 2014, 7:51am replied:

cần Plugin chăng?

+1 vote   mod: SOTI II: The Champion & The Fallen (RPG)
Tykous
Tykous Jun 6 2014, 11:45pm replied:

bạn có thể cho tất cả unit thành Hero trong DatEdit -> Units -> Advanced

+1 vote   mod: SOTI II: The Champion & The Fallen (RPG)
Tykous
Tykous Jun 5 2014, 1:00pm replied:

Use Tech là sử dụng spell mà bạn, đâu phải để sử dụng Upgrade.
Ý bạn là muốn unit có sẵn những upgrade đó mà k cần research trong nhà?

+1 vote   mod: SOTI II: The Champion & The Fallen (RPG)
Tykous
Tykous Jun 4 2014, 12:57pm replied:

bạn nên extract một trong 2 mpq đó ra và add lại vào mpq còn lại

+1 vote   mod: SOTI II: The Champion & The Fallen (RPG)
Tykous
Tykous Jun 4 2014, 1:28am replied:

Tool: Firegraft
Xoá spell: Mở Firegraft → mở mod của bạn hoặc tạo mod mới → Click Button Sets → Tìm Unit muốn xoá spell → Tìm spell trong ô Button List → click chuột phải và Delete.
Tạo spell:
- Spell có sẵn cho unit: Mở Firegraft → mở mod của bạn hoặc tạo mod mới → Click Button Sets → Tìm Unit muốn add spell (nếu không có thì click chuột phải → Add Entry, điền tên bất kì, chọn set Basic Command → OK) → Add: Use Tech → chọn spell mình muốn → Position: 1 - 9 (vị trí của spell trên console điều khiển) → OK. Sau đó vào tab Dat Requirements → Use Tech → tìm spell vừa add → Click chuột phải trong ô Requirements → Add Item (2 lần). Sau đó click chuột trái vào "None", ở dưới chọn Opcode: Current unit is... Rồi chọn "None" còn lại, ở dưới chọn Parameter: *Unit cần add spell* (xoá "Is researched" nếu muốn spell đó k cần nghiên cứu nhưng vẫn dùng được hoặc thêm nếu muốn spell đó cần phải nghiên cứu) → Lưu lại và chạy mod
- Spell hoàn toàn mới:
+ Một spell đơn giản có thể đc tạo bằng cách chỉnh sửa iscript.bin, nhưng nó có giới hạn mỗi unit
+ Với plugin, bạn có thể tạo ra bất kì spell nào mình muốn, từ đơn giản đến phức tạp, nhưng bạn cần thành thạo lập trình C++, cái này mình chịu :P

+1 vote   mod: SOTI II: The Champion & The Fallen (RPG)
Tykous
Tykous May 21 2014, 8:12am replied:

Yes of course :) Let's play BG
Anyway, this summer I will return to modding and I am learning how to make plugin

+2 votes   media: New Project
Tykous
Tykous May 20 2014, 11:32pm says:

Where did you get the retextured gate unlock Tempest and Star Relic ? It's so beautiful :D

+2 votes   media: New Project
Tykous
Tykous Dec 6 2013, 10:23am replied:

key ?? what key ?

+1 vote   member: Tykous
Tykous
Tykous Nov 22 2013, 8:51pm says:

Oblivion hack can select idle worker when you click on the text

+1 vote   media: non-mining/idle worker plugin
Tykous
Tykous Nov 22 2013, 9:53am replied:

It looks like the Previewer speed was too fast.
You can decrease it by pressing numpad 1 and increase it with numpad 2, then press Spacebar rapidly to capture.
Or maybe you already know what I said above and you're having another problem =)

+1 vote   media: Archon preview
Tykous
Tykous Nov 13 2013, 6:43am replied:

you can take my baneling which is look better

+2 votes   media: Baneling preview
Tykous
Tykous Nov 11 2013, 2:36am says:

so you found the Infested Bunker ^^

+3 votes   news: SC:V news - Release and campaign
Tykous
Tykous Nov 7 2013, 9:04am says:

all of them have too fast animation

+1 vote   media: Alpha SC: V campaign unit - Warhound
Tykous
Tykous Oct 31 2013, 5:05am says:

No idle animation ???

+2 votes   media: Zergling preview
Tykous
Tykous Oct 9 2013, 9:41am says:

ok seriously all graphics in this mod are stolen from Empires War (old Hybrids War) mod
YOU SUUUUUUUUUUUCK !!!!!!!!!!!!

+2 votes   mod: StarCraft II Heart of the Swarm
Tykous
Tykous Oct 9 2013, 9:32am replied:

the hybrid was stolen from old Hybrids War mod

+2 votes   mod: StarCraft II Heart of the Swarm
Tykous
Tykous Oct 2 2013, 7:17pm replied:

you should put a shadow beneath for them to look like floating

+1 vote   media: High Templar preview
Tykous
Tykous Oct 2 2013, 7:16pm replied:

no, there is a protoss model with that wing

+2 votes   media: Protoss Warp Ray
Tykous
Tykous Sep 25 2013, 8:03am says:

I can send you zealot charge :)

+1 vote   media: Zealot and Stalker preview
Tykous
Tykous Sep 14 2013, 9:25am replied:

correct

+3 votes   media: GPTP 2.33 Preview by. pastelmind
Tykous
Tykous Sep 12 2013, 11:39am replied:

that waste more time, and I am lazy :P

+1 vote   media: Update
Level
Avatar
Avatar
Offline Since
Jun 25, 2015
Country
Vietnam Vietnam
Gender
Male
Member Watch
Track this member
Comment Statistics
Posts per day
0.3
Members
8
Mods
124
Articles
23
Media
234
Downloads
13
Groups
2