Zdravo to everyone and welcome to my page!

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Media RSS Feed Report media Josip Broz Tito aiming at Serbs (view original)
Josip Broz Tito aiming at Serbs
embed
share
view previous next
Share Image
Share on Facebook Tweet Email a friend
Embed Image
Post comment Comments
D3ads
D3ads Mar 13 2013, 11:49am says:

Very interesting photo! I had read recently he spent some years in the USSR getting caught and escaping no less than three times lol

+7 votes     reply to comment
CommanderDef
CommanderDef Mar 13 2013, 12:54pm says:

That's strange...

+3 votes     reply to comment
Ivanator95
Ivanator95 Mar 13 2013, 6:04pm says:

Ja nisam titoista, ali ovde je ipak neko malo pustio mašti na volju.

+3 votes     reply to comment
Post a Comment
click to sign in

You are not logged in, your comment will be anonymous unless you join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) which we encourage all contributors to do.

2000 characters limit; HTML formatting and smileys are not supported - text only

Description

Josip Broz (Joseph Broz), as Austro-Hungarian soldier, was in Battle on river Drina against the people which he led 30 years later as communist leader.

‎...Међу трупама аустроугарске војске које су се с нарочито великом жестином устремљивале на српске војнике налазила се и 42. домобранска дивизија из Загреба. При другом преласку преко Дрине, 2. септембра 1914. године, она је пуна три дана као фанатизована налетала на ровове српске војске на Ади Курјачици, настојећи да се пребаци на десну обалу Дрине и да дејством долином Јадра потпомогне акције трупа јужно од Лознице и северно од Лешнице. Она је нанела велике губитке јединицама Дринске дивизије II позива, које су јој се овде супротставиле. На српској страни пало је 9 официра, 6 подофицира и 550 војника...
У саставу ове аустроугарске дивизије, јуришао је на српске положаје и Јосип Броз, касније назван Тито, у то време припадник 10. чете 25. пуковније. Шта је тада све доживео и преживео, он о томе није никад хтео да говори, ништа није казао чак ни свом биографу Владимиру Дедијеру.
"Чињеница је", изјавиће Дедијер после његове смрти, "да је Тито избегавао да ми говори на питања о свом учешћу у Првом светском рату. Он помиње како је био у 25. домобранској пуковнији и онда прескаче првих шест месеци рата и говори о Петроварадину..."

Image Details
Date
Mar 13th, 2013
Size
473×472
Options
URL
Embed
Embed Thumb
Share
Report Abuse
Report media
Add Media
Members only