Zdravo to everyone and welcome to my page!

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Report RSS Josip Broz Tito aiming at Serbs (view original)
Josip Broz Tito aiming at Serbs
embed
share
view previous next
Share Image
Share on Facebook Tweet Email a friend
Embed Image
Comments
D3ads
D3ads

Very interesting photo! I had read recently he spent some years in the USSR getting caught and escaping no less than three times lol

Reply Good karma Bad karma+7 votes
CommanderDef
CommanderDef

That's strange...

Reply Good karma Bad karma+3 votes
Ivanator95
Ivanator95

Ja nisam titoista, ali ovde je ipak neko malo pustio mašti na volju.

Reply Good karma Bad karma+3 votes
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Description

Josip Broz (Joseph Broz), as Austro-Hungarian soldier, was in Battle on river Drina against the people which he led 30 years later as communist leader.

‎...Међу трупама аустроугарске војске које су се с нарочито великом жестином устремљивале на српске војнике налазила се и 42. домобранска дивизија из Загреба. При другом преласку преко Дрине, 2. септембра 1914. године, она је пуна три дана као фанатизована налетала на ровове српске војске на Ади Курјачици, настојећи да се пребаци на десну обалу Дрине и да дејством долином Јадра потпомогне акције трупа јужно од Лознице и северно од Лешнице. Она је нанела велике губитке јединицама Дринске дивизије II позива, које су јој се овде супротставиле. На српској страни пало је 9 официра, 6 подофицира и 550 војника...
У саставу ове аустроугарске дивизије, јуришао је на српске положаје и Јосип Броз, касније назван Тито, у то време припадник 10. чете 25. пуковније. Шта је тада све доживео и преживео, он о томе није никад хтео да говори, ништа није казао чак ни свом биографу Владимиру Дедијеру.
"Чињеница је", изјавиће Дедијер после његове смрти, "да је Тито избегавао да ми говори на питања о свом учешћу у Првом светском рату. Он помиње како је био у 25. домобранској пуковнији и онда прескаче првих шест месеци рата и говори о Петроварадину..."

Details
Date
Size
473×472
Options
URL
Embed
Embed Thumb
Share
Explore
Browse archive
Feed
RSS
Report
Report