This group is for everyone that comes from or lives in sweden.

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Saab 36
embed
share
view previous next
Share Image
Share on Facebook Tweet Email a friend
Embed Image
Post comment Comments
incontrolol
incontrolol Mar 12 2011 says:

Vad i röde är det här? Svenskt överljudsbombplan?!

+1 vote     reply to comment
GriffinZ
GriffinZ Mar 15 2011 replied:

svensk atombombare

+1 vote     reply to comment
SveaRikeSoldier
SveaRikeSoldier Jul 15 2012 replied:

A-A-A-ATOMBOMBARE?!?!

+1 vote     reply to comment
Post a Comment
click to sign in

You are not logged in, your comment will be anonymous unless you join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) which we encourage all contributors to do.

2000 characters limit; HTML formatting and smileys are not supported - text only

Description

Taget från wikipedia:

Saab 36, även Projekt 1300 och senare den militära beteckningen A 36, var ett överljudsbombplan planerat av Saab under 1950-talet.

Saab gjorde under åren 1952-1957 en förstudie om ett deltavingat överljudsbombplan med kärnvapenkapacitet. Designen med deltavingar kom från det nästan färdigställda Saab 35 Draken. Planet hade kunnat bära atombomber på upp till 800 kg om de hade tagits fram inom ramen för det svenska kärnvapenprogrammet. Räckvidden för A 36 beräknades till 410 km och var alltså tillräcklig för bombning av mål i Baltikum som då tillhörde Sovjetunionen. 1957 bestämdes det att alla resurser skulle läggas på det nya stridsflygplanet 37 Viggen och projektet lades ner.

Motorn skulle varit den brittiska Bristol Olympus vilken bl.a. satt i Avro Vulcan och Concorde.

Image Details
Date
Mar 12th, 2011
Size
635×578
Options
URL
Embed
Embed Thumb
Share
Report Abuse
Report media
Add Media
Members only