Post tutorial RSS Faydalı Bilgiler

Evlat - Tatil moduyla ilgili linkler ve sık karşılaşılan hususlar

Posted by on - Basic Other

Evlat Tatil

Mod ile ilgili detaylı bilgilere, görsellere ve soru-cevaplara Steam Atölyesi'nden veya TaleWorlds forum sayfasından ulaşabilirsiniz:

Alternatif indirme yöntemi olarak ModDB sayfasını kullanabilirsiniz:

Eğer modu başka bir link üzerinden indirdiyseniz aşağıdaki linkten indirebileceğiniz Hata Düzeltme dosyasına ihtiyacınız olabilir, içindekileri mod klasörüne kopyalayınız:

Sıkça sorulduğu için aşağıdaki bazı bilgiler işinize yarayabilir diye düşünüyorum, daha fazlası için yukarıda da belirttiğim üzere TaleWorlds forum sayfasını veya Steam Tartışma bölümünü kullanabilirsiniz:

  • Bitki toplamak için Orak, odun kesmek için ise Balta sahibi olmanız ve bu işlemleri gerçekleştirmeden önce bu aletleri kuşanmanız gerekmektedir.
  • Merhum Zalman ve birkaç benzeri görevde bulmanız istenilen karakterlerin veya grupların en son görüldükleri konumlar görev tanımlarında belirtilmektedir. Yani bu karakterler veya gruplar zaman geçtikçe bu konumlardan herhangi bir başka yöne doğru uzaklaşmaktadırlar.
  • Getir götür temalı görevleri tamamlamak üzere görevleri aldığınız karakterlere gitmeden önce cebinizde yeterince para olduğundan emin olun, sadece istenilen maddeleri toplamak yeterli olmayacaktır.
  • Görev ile ilgili diyalogları tamamlamadan Tab tuşuna basarak veya başka bir yolla diyalogu yarıda kesmeyiniz, aksi halde son kaydettiğiniz noktadan tekrar başlamanız gerekecektir.
  • Mümkünse Nelag Kalesi'ni fethetmeyin, çünkü daha sonra bir görev için o kaleyi kuşatmanız ve fethetmeniz gerekecek. Kale zaten sizde ise de kaybedin, o kalenin sıfırdan fethedilmesi şart.
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.