Post news RSS Version 1.0 (Eng, Tur, Ady)

New Caucasia countries, new Caucasia cultures and better Caucasia game experience. -- Yeni Kafkasya ülkeleri, yeni Kafkasya kültürleri ve daha iyi Kafkasya oyun deneyimi. -- Къэфкъэсые къэралыкIэхэр, Къэфкъэсые лъэпкъкIэхэр ыкIи нахь дэгъу Къэфкъэсые зэрэджэгуныр.

Posted by on

EXTENDED CAUCASIA 1.0 (ENG)

Added Countries
- Abkhazia (Vassal of Circassia)
- Alania
- Vainakhia (Instead of Avars)
- Kartli-Kakheti (Instead of Georgia)
- Zania (Not selectable, only have some cores)

Edited Countries
- Circassia (Add historical ruler and realistic flag)
- Georgia (Not selectable but formable)

Added Cultures
- Alan culture (Caucasian group)
- Vainakh culture (Caucasian group)
- Abkhaz culture (Caucasian group)
- Zan (Laz-Mingrel) culture (Caucasian group)

This mode is only suitable to start in 1444
This mode is compatible with game version 1.25.x


EXTENDED CAUCASIA 1.0 (TUR) (GENİŞLETİLMİŞ KAFKASYA)

Eklenen Ülkeler
- Abhazya (Çerkezya vasalı)
- Alanya
- Vaynahya (Çeçenya) (Avarlar yerine)
- Kartli-Kaheti (Gürcistan yerine)
- Zania (Seçilebilir değil, sadece bir kaç toprak iddiası var)

Düzenlenen Ülkeler
- Çerkezya (Tarihsel hükümdar ve gerçekçi bayrak eklendi)
- Gürcistan (Seçilebilir değil ama kurulabilir)

Eklenen Kültürler
- Alan kültürü (Kafkasya grubu)
- Vaynah kültürü (Kafkasya grubu)
- Abaza kültürü (Kafkasya grubu)
- Zan (Laz-Megrel) kültürü (Kafkasya grubu)

Bu mod sadece 1444'de başlamaya uygundur.
Bu mod oyunun 1.25.x sürümüyle uyumludur.


EXTENDED CAUCASIA 1.0 (ADY) (ХЭГЪЭХЪУАГЪЭ КЪЭФКЪЭС)

Хэслъхьагъэх Къэралхэр
- Адзыгъэй (Адыгэем епхыгъэ)
- Iаланый (Iасетый)
- Уаинахъый (Щэщэный) (Iавархэм ычIыпIэкIэ)
- Къартлъый-Къахъэтый (Курджыем ычIыпIэкIэ)
- Заный (Долый-Лазый) (Ублэзэ шъуджэгушъущтэп)

Сгъэтэрэзагъэх Къэралхэр
- Адыгэй (Таурихъэу пщы шъыпкъ хэслъхьагъ ыкIи нып (быракъ) шъыпкъ хэслъхьагъ)
- Курджый (Ублэзэ шъуджэгушъущтэп ау шъугъэпсышъущт)

Хэслъхьагъэх Лъэпкъхэр
- Iалан (Iасет) лъэпкъ (Къэфкъэс лъэпкъ куп)
- Уаинахъ (Щэщэн) лъэпкъ (Къэфкъэс лъэпкъ куп)
- Адзыгъэ (Къэфкъэс лъэпкъ куп)
- Зан (Лаз-Дол) лъэпкъ (Къэфкъэс лъэпкъ куп)

Мы модымкIэ закъоу 1444-м тэрэзэу шъуджэгушъу.
Мы модыр джэгум и 1.25.х версианымкIэ шъуджэгушъу.Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.