Post news RSS Official Discord server

Join our official Discord server now (click on the link below)!

Posted by on

Dołącz do naszego oficjalnego serwera Discord już teraz!

Jeśli chciałbyś coś zasugerować, porozmawiać o wydarzeniach historycznych z XVII wieku lub po prostu porozmawiać z innymi członkami społeczności The Deluge, powinieneś kliknąć poniższy link.

Discord.gg

Do zobaczenia na serwerze 🎮

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.