Post news RSS Napoleon 2D available to download

Napoleon 2D został zamieszczony na stronie sendspace.com ponieważ na moddb można jedynie zuploadować 2.8 mb ;)

Posted by on

beta 0.0.0.3 . 0.0.0.4 is not available jet.

Napoleon 2D : Sendspace.com

Ta wersja jest juz bardzo stabilna i grywalna. Została zrobiona z myślą o graczach a nie o botach ,więc gra z innymi to o wiele większa frajda niż gra samemu!! ;)

Pamiętaj aby nie zmieniać lua skryptów i innych tego typu rzeczy gdyż może to zepsuć całego moda!

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.