Napoleon 2D to modyfikacja gry Counter Strike 2D . Jest ona obecnie w fazie Pre-Alpha ale już niedługo powinna się ukazać. W modzie będziesz mógł zagrać Francją lub Anglią .

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Post article RSS Articles

beta 0.0.0.3 . 0.0.0.4 is not available jet.

Napoleon 2D : Sendspace.com

Ta wersja jest juz bardzo stabilna i grywalna. Została zrobiona z myślą o graczach a nie o botach ,więc gra z innymi to o wiele większa frajda niż gra samemu!! ;)

Pamiętaj aby nie zmieniać lua skryptów i innych tego typu rzeczy gdyż może to zepsuć całego moda!

Napoleon 2D is coming

Napoleon 2D is coming

News

Już niedługo a mianowicie za 3 dni wyjdzie otwarta beta modyfikacji Napoleon 2D.

Chanelog

Chanelog

News

Screeny mówią same za siebie ;) Oto nowa polska modyfikacja gry CS2D tym razem w nieco innym stylu .

Comments
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

zerold13
zerold13

where is the download link ?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
MysteriousShadow
MysteriousShadow

In the news section... o_o

Reply Good karma Bad karma+1 vote
rafkos1 Creator
rafkos1

No ;(

Reply Good karma+1 vote
loziroko12
loziroko12

are you good at scripting???

Reply Good karma Bad karma+1 vote
rafkos1 Creator
rafkos1

UWAGA stworzyłem już newsa z linkiem ale niestety podlega on autoryzacji przez administratora i moze pojawic się za góra 2 dni.

Link is UPLOADED but the authorisation take a 1-2 days

Reply Good karma+1 vote
rafkos1 Creator
rafkos1

This is Total conversion mod for CS2D . playing with friends is very impressive ;)

Reply Good karma+1 vote
rafkos1 Creator
rafkos1

wait 2-3 days and mod will be released for download

Reply Good karma+1 vote
rafkos1 Creator
rafkos1

1. This mod is only in English version .
2. This is a 1.1.8 version because when i started working on this mod version was 1.1.8 But the version 1.1.9 does not introduce many improvements.
3. I edited only -
* teams (CT - Frace , T - British)
* menu (Counter Strike 2d - Napoleon 2d)
* weapon names ( wz. 1777 , bayonet , etc)

Reply Good karma+1 vote
hyakushiki09
hyakushiki09

Here i my facts plz:
1st Why u didnt english the whole mod.
2nd Is these a Previous Version of CS2D like 1.1.7.?
3rd U Hex Edited all of cs2d

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.